In dit proefschrift worden de opmerkelijke mogelijkheden beschreven van de Barco I-Space. Dit is een innovatieve beeldvormende techniek voor het driedimensionaal (3D) bestuderen van normale humane embryonale groei en ontwikkeling.

Christine Verwoerd- Dikkeboom.
Promotie 8 mei 2009, Erasmus Universiteit Rotterdam.

De uitgebreide Nederlandse samenvatting van het proefschrift is hier te downloaden op Kennispoort Verloskunde.

In dit proefschrift worden de opmerkelijke mogelijkheden beschreven van de Barco I-Space. Dit is een innovatieve beeldvormende techniek voor het driedimensionaal (3D) bestuderen van normale humane embryonale groei en ontwikkeling. Het Erasmus MC is volgens Verwoerd het enige centrum ter wereld dat gebruik maakt van een dergelijk systeem voor het bestuderen van medisch beeldmateriaal. Dankzij de nauwkeurige driedimensionale metingen, kon de onderzoeker nieuwe biometrie groeicurven opstellen van zowel bekende parameters (zoals CRL) als van metingen aan structuren die voorheen niet meetbaar waren met gangbare echoscopische technieken (zoals lengte van de navelstreng). Ook kunnen in de I-Space morfologische kenmerken als ledemaatontwikkeling duidelijk zichtbaar gemaakt worden, waardoor een stageringsysteem als het Carnegie-systeem ook in vivo kan worden toegepast.

Al deze mogelijkheden leiden ertoe dat er een completer beeld ontstaat van de groei en ontwikkeling van een embryo in het eerste trimester. Dit kan als basis dienen voor het vaststellen wat normaal is en wat abnormale groei is, waardoor de implicaties hiervan voor het verdere verloop van de zwangerschap eerder duidelijk zullen worden. Een volgende stap zal zijn om volumes te bepalen van het totale embryo, waarbij wederom vastgesteld dient te worden wat normaal is en wat niet. Volgens de auteur zal deze nieuwe manier van 3D-meten uiteindelijk leiden tot een verschuiving van prenatale diagnostiek in vooral het 2e en 3e trimester van de zwangerschap naar ook het 1e trimester.