Population pharmacokinetics of antibiotics to prevent group B streptococcal disease: from mother to neonate.

Groep B streptokokken (GBS) zijn belangrijke veroorzakers van infectiegerelateerde morbiditeit en mortaliteit rondom de bevalling.
Ter preventie van GBS ziekte tijdens de zwangerschap en de bevalling wordt antibiotica gegeven.

In haar proefschrift onderzocht Anouk Muller de farmacokinetiek van deze antibiotica. Het ging hierbij vooral om amoxicilline en in beperktere mate ook om clindamycine en penicilline G.
Zij concludeert dat het doseringsschema dat momenteel gebruikt wordt ter preventie van neonatale GBS-ziekte hoogst waarschijnlijk effectief is.

Toch pleit ze ook voor verder onderzoek met meer aandacht voor de farmacokinetiek in de moeder èn die in het kind en met inclusie in onderzoek van vrouwen met zwangerschapsgerelateerde aandoeningen.