Het doel van het gebruik van antidepressiva tijdens de zwangerschap is het optimaliseren van het welzijn van de moeder en tegelijkertijd de mate van foetale blootstelling aan schadelijke stoffen voor het kind zoveel mogelijk te beperken.

Tessa Ververs.
Promotie 14 april 2009, Universiteit Utrecht.

De Nederlandse samenvatting is te downloaden op Kennispoort Verloskunde

 

Het doel van het gebruik van antidepressiva tijdens de zwangerschap is het optimaliseren van het welzijn van de moeder en tegelijkertijd de mate van foetale blootstelling aan schadelijke stoffen voor het kind zoveel mogelijk te beperken. Over risico’s en voor- en nadelen van stoppen of doorgaan tijdens de zwangerschap is nog onvoldoende bekend. 2% van alle Nederlandse zwangeren slikt antiepressiva, waarvan 60% stopt in het derde trimester. Boven de 35 jaar slikken twee keer zoveel vrouwen antidepressiva als daaronder.

Ververs deed in Nederland uitgebreid onderzoek naar informatiebehoefte en beleid, prevalentie en patronen van gebruik. Ze deed dierexperimenteel onderzoek naar korte en lange termijn effecten en tot slot een multidisciplinaire klinische studie naar effecten van gebruik op perinatale uitkomsten en de ontwikkeling van de foetus/het kind. De auteur concludeert dat vrouwen die zwanger zijn of een kinderwens hebben, alternatieven moeten overwegen voor farmacotherapie. Indien medicatie noodzakelijk is, wordt geadviseerd een zo laag mogelijke dosering te kiezen van een middel waarmee de meeste ervaring is van veilig gebruik. Verder dient bij antidepressivagebruik vanaf het tweede trimester rekening te worden gehouden met verhoogd risico op neonatale effecten die behandeling of extra observatie nodig maken. Ververs pleit tenslotte voor meer onderzoek naar lange termijn effecten van antidepressivagebruik tijdens de zwangerschap op de ontwikkeling van het kind.