Hui A, Back L, Ludwig S et al. Lifestyle intervention on diet and exercise reduced excessive gestational weight gain in pregnant women under a randomised controlled trial. BJOG 2012;119:70-77.
Directe link naar de samenvatting

Obesitas bij zwangeren en excesieve gewichtstoename tijdens de zwangerschap vormen een groeiend probleem met negatieve effecten op de zwangerschapsuitkomsten. Eerdere studies naar effecten van leefstijl interventies zijn niet eenduidig. Een Canadees gerandomiseerd gecontroleerd onderzoek onderzocht het effect van een recent ontwikkeld gepersonaliseerd programma met dieet- en lichaamsbeweging in de eerstelijn. Vrouwen zonder diabetes werden geïncludeerd voor de 26e week zwangerschap. De onderzoekers geven geen informatie over pariteit. De interventiegroep omvatte 112 zwangere vrouwen. De controle groep (n=112) deed niet mee aan het programma, maar ontving wel informatie over lichaamsbeweging en voeding. Alle deelnemers vulden een gevalideerde vragenlijst in over hun fysieke activiteiten en hielden gedurende drie dagen een verslag bij over hun eetpatroon. Daarbij hielden de deelnemers in de interventiegroep aanvullend nog dagelijks een logboek bij en hadden zij een consult bij de diëtiste.

Het programma leidde tot een significante toename in lichaamsbeweging in de interventiegroep vergeleken met de controlegroep, maar had geen significante effecten op de termijn waarop het kind werd geboren, geboortegewicht, prevalentie van macrosomie of toename in lichaamsgewicht van de zwangeren. Overmatige gewichtstoename (buitenproportionele gewichtstoename volgens definitie Institute of Medicine) tijdens de zwangerschap kwam wel significant minder vaak voor in de interventiegroep dan in de controlegroep.

De onderzoekers concluderen dat deze leefstijlinterventie zorgde voor een gezondere levensstijl en verminderde kans op overmatige gewichtstoename in de zwangerschap. In hoeverre dit invloed heeft op overige zwangerschapsuitkomsten naast geboortegewicht, werd niet onderzocht. De langere termijn effecten moeten nog worden onderzocht.