Gynaecoloog Jan Molkenboer van het Atrium MC is op 11 december gepromoveerd aan de Universiteit Maastricht op zijn onderzoek naar bevallingen bij stuitligging. In het begin van het proefschrift valt te lezen hoe het aantal keizersnedes in Nederland, na publicatie van de Term Breech Trial, spectaculair steeg van 50% in 2000 naar 80% in 2001.

Gynaecoloog Jan Molkenboer van het Atrium MC is op 11 december gepromoveerd aan de Universiteit Maastricht op zijn onderzoek naar bevallingen bij stuitligging. In het begin van het proefschrift valt te lezen hoe het aantal keizersnedes in Nederland, na publicatie van de Term Breech Trial, spectaculair steeg van 50% in 2000 naar 80% in 2001.

Voor het onderzoek heeft de promovendus een vergelijking gemaakt tussen de uitkomsten van de bevallingen van een Nederlandse groep vrouwen met een voldragen foetus in stuitligging met die van de Term Breech Trial, direct na de bevalling en twee jaar na geboorte. De Nederlandse bevindingen komen grotendeels overeen met de Term Breech Trial.

Een geplande keizersnede lijkt de beste optie indien de vrouw slechts één kind wil of bij een geboortegewicht van meer dan 3500 gram. Een deelonderzoek van het proefschrift toont aan dat kinderen met een geboortegewicht boven de zeven pond na een geplande vaginale baring, statistisch signifi cant meer kans hebben op een vertraagde psychomotorische ontwikkeling op tweejarig leeftijd. Verder blijkt dat vrouwen met een geplande vaginale bevalling twee jaar na dato meer ongerust waren over de gezondheid van het kind tijdens de bevalling, meer pijn hadden dan verwacht en minder betrokken waren bij de besluitvorming over de wijze van bevallen. De maternale gezondheid was 2 jaar na de bevalling hetzelfde in beide onderzoeksgroepen. Molkenboer adviseert de ontwikkeling van een uniek bevallingsnummer, zodat opeenvolgende bevallingen kunnen worden gekoppeld. Nu is dat om privacy-redenen nog niet mogelijk.