Op donderdag 3 maart 2016 promoveert Yvonne Fontein op een succesvolle interventie om maternale stress te verminderen.

Yvonne Fontein

Binnen het promotie project Gewoon Gezond Zwanger – Maternale Distress (2011-2015) ontwikkelde de onderzoekgroep de interventie WazzUp Mama?! met als doel maternale distress tijdens zwangerschap te voorkomen en te verminderen.

Een uitgebreide behoefteraming onder gezonde zwangere vrouwen en eerstelijns verloskundigen leidde tot de interventie WazzUp Mama?! Dit is een op-maat website voor zwangere vrouwen waar zij voor zichzelf in kaart kunnen brengen of ze emotioneel goed in hun vel zitten en of er predisponerende factoren zijn die hen uit balans zouden kunnen brengen.

Als er geen sprake is van klachten en/of predisponerende factoren is de route die de vrouw volgt op de website gericht op ondersteuning van het voorkomen van het ontstaan van klachten. Indien er wel klachten zijn krijgt de vrouw ondersteunende adviezen op praktisch gebied, op het gebied zelfmanagement en mogelijkheden voor regionale professionele hulp.

Voor verloskundigen is er een richtlijn en zorgpad ontwikkeld, inclusief stroomdiagram voor overleg en verwijzing, en een sociale kaart van de regionale hulpverlening op emotioneel en psychisch gebied. Verloskundigen ontvingen een training in het gebruik van de interventie.

Uiteindelijk is de interventie getest door maternale distress scores van vrouwen die de interventie aangeboden kregen te vergelijken met vrouwen die WazzUp Mama?! niet kregen tijdens de zwangerschap. Het bleek dat de vrouwen die de interventie kregen significant emotioneel beter in hun vel zaten dan vrouwen die deze niet hadden gekregen. Kortom de interventie bleek succesvol.

De wetenschappelijke artikelen in het kader van dit project zijn te vinden in het proefschrift WazzUp Mama?!, waaronder het artikel dat de ontwikkeling van de interventie beschrijft: “The development of an intervention to prevent and reduce maternal distress during pregnacy”.

De verdediging van het proefschrift van Yvonne Fontein is 3 maart 2016 om 16.00, Maastricht University, locatie Aula Minderbroedersberg 4-6, Maastricht.

Het lectoraat Midwifery Science van de Academie Verloskunde Maastricht (AVM) draagt als interdisciplinaire onderzoeksgroep bij aan verwetenschappelijking van het onderwijs en uitbreiding van het kennisdomein van de fysiologische verloskunde. De groep legt in de onderzoekslijnen ‘cliëntkenmerken’, ‘normality of birth’ en ‘public health’ een basis voor betere verloskundige zorg.