Rouhe H,Salmela-Aro K, Tovanen R et al. Life satisfaction, general wellbeing and costs of treatment for severe fear of childbirth in nulliparous women by psychoeducative group or conventional care attendance. Acta Obstet Gynecol Scand 2015; 94:527–533. DOI:10.1111/aogs.12594
Directe link naar de samenvatting van het artikel

Eén op de tien zwangeren heeft angst voor de bevalling, wat  vaak leidt tot meer controles, meer klachten, vaker minder leven voelen en een vraag om een sectio. Uit eerder onderzoek blijkt dat psychotherapie bij ernstige angst (Fear of Childbirth (FOC)) goed helpt. Een kosteneffectiviteitsstudie in Helsinki, Finland,  tussen oktober 2007 en augustus 2009 omvatte 371 vrouwen met FOC. Van hen kregen 131 vrouwen psychotherapie (6 sessies prenataal, één sessie postnataal) en 240 vrouwen normale zwangerschapsbegeleiding.

Er zijn geen verschillen in prenatale, natale en postnatale kosten per vrouw in beide groepen. Er zijn geen verschillen zijn in apgar-scores, in arteriële navelstreng-pH en verwijzingen naar de NICU. Er zijn 63,4% spontane partussen in de interventie- en 47,5% in de controlegroep (p=0.005). De interventiegroep verschilt significant van de controlegroep in het percentage spontane partussen (63,4% versus 47,5%) en in het aantal gecompliceerde sectio’s (20,4% versus 12,2%). Er zijn geen significant verschillen tussen de groepen in het aantal visites postpartum (21,8% versus 13%) en kosten (3.786 euro per vrouw versus 3.830 euro), tevredenheid of algemeen welbevinden.

De kosten van de psychotherapie wegen op tegen de meerkosten van de bevalling in de controlegroep omdat meer vrouwen in de interventiegroep uiteindelijk vaginaal bevallen. De conclusie van de auteurs is dat psychotherapie aan vrouwen met FOC aangeboden kan worden voor dezelfde kosten als een algemene begeleiding.