Balendran J, Champion D, Jaaniste T. A common sleep disorder in pregnancy: Restless legs syndrome and its predictors. ANZJOG 2011;51:262-264.
Directe link naar de samenvatting in ANZJOG.

Restless legs syndrome (RLS) komt in het derde trimester van de zwangerschap voor bij 11-26% van de zwangeren. Het kenmerkt zich door bewegingsdrang in de benen. RLS kan leiden tot slaapstoornissen, met als gevolg beperkt dagelijks functioneren en een verhoogde kans op baringsstoornissen.
Deze case-control studie onderzocht risicofactoren voor het optreden van RLS bij zwangeren, namelijk groeipijnen als kind. Uit eerder onderzoek zijn een positieve familieanamnese voor RLS, multipariteit, ijzergebreksanemie en anemie door foliumzuurdeficiëntie al als risicofactoren naar voren gekomen. Tussen oktober 2009 en januari 2010 kregen zwangere vrouwen (n=211) in een ziekenhuis in Sydney vragenlijsten voorgelegd. 22.5% van hen voldeden aan de criteria voor RLS, de overige 164 vrouwen vormden de controlegroep. RLS kwam significant vaker voor bij vrouwen die groeipijnen hadden als kind (17% vs 6,7%), en bij vrouwen met een positieve familieanamnese voor RLS (15,2% vs 4,9%). Er was geen verschil in Hb-gehalte en pariteit tussen de cases en controls. De conclusie is dat ‘groeipijnen als kind’ een voorspellende factor is voor RLS. Dit kan helpen RLS tijdig te herkennen, serieus te nemen, een eventuele anemie op te sporen en ernstige gevallen van RLS te behandelen met opiaten of benzodiazepine.