Sinds 2015 is het Rotterdamse onderzoeksdomein ‘Client-Centred Care’ in beweging. Dit domein is onderdeel van het lectoraat Transities in Zorg, Kenniscentrum Zorginnovatie van de Hogeschool Rotterdam. Een korte update vanuit het Rotterdamse.

Binnen dit onderzoeksdomein wordt praktijkgericht onderzoek gedaan naar verschillende aspecten van client-centred care om relevante resultaten in het verloskundig onderwijs in te bedden en de praktijk te ondersteunen. Om de verloskundige eigenheid van het domein weer te geven, hanteert de Verloskunde Academie Rotterdam (VAR) de term woman-centred care. De VAR heeft een actuele definitie van woman-centred care geformuleerd en een bijpassend model ontwikkeld.

Deze verankeren de visie van de opleiding betreft woman-centred care en geeft het inhoudelijke onderwijs met betrekking tot dit zorgconcept vorm. De VAR doet veel explorerend onderzoek rondom woman-centred care, vaak met behulp van hun studenten, naar: o.a. percepties van verloskundigen over het onderwerp; welke competenties zijn belangrijk, welke conflicterende waarden ervaren verloskundigen maar de VAR onderzoekt ook woman-centred care strategieën zoals: shared-decision making, zelfmanagement en participatie in zorg, en vraaggerichte zorg.

Binnen client-centred care nemen studenten deel aan het ISeeYou project. Eerstejaars studenten volgen vrouwen van de zwangerschap tot en met de kraamtijd bij contacten met haar zorgprofessional(s). Tijdens deze contacten verbinden de studenten zich met de vrouw als zorgvrager in plaats van met de zorgprofessional. De studenten maken kennis met het doen van onderzoek: ze verzamelen data met betrekking tot woman-centred care. Het project heeft inmiddels een internationale onderzoeksprijs gewonnen en heeft binnen de Hogeschool Rotterdam een plekje op de ‘Wall of Fame’ gekregen.

Transitie naar ouderschap

Een subdomein van client-centred care is Transitie naar ouderschap. Er wordt onderzoek gedaan naar determinanten van (succesvolle) transitie naar ouderschap met gebruik van een groot nationaal databestand. Daarnaast exploreren de onderzoekers percepties betreft (de keuze tot) ouderschap van, met name, de millenials – om onze studenten zo goed mogelijk aan te kunnen laten sluiten bij de belevingswereld van de generatie ouders van de 21e eeuw.

Persoonlijke- & (zorg)ervaringen van vrouwen en (student)verloskundigen

Een tweede subdomein is Persoonlijke- & (zorg)ervaringen van vrouwen en (student)verloskundigen, waar de onderzoekers zich richten op de impact van ingrijpende ervaringen en gebeurtenissen en op de vertaalslag naar de verloskundige praktijkvoering. Bij onderzoek in beide subdomeinen zijn de studenten van de VAR actief betrokken.

De onderzoeksgroep Client-Centred Care bestaat uit Dr. Yvonne Fontein-Kuipers, Dr. AnneLoes van Staa, Elise van Beeck en Lianne Zondag. Er is een nauwe samenwerking met het lectoraat Zwangerschap & Geboorte. Onderzoek heeft inmiddels geresulteerd in een aantal publicaties en presentaties op (inter)nationale congressen.