Het lectoraat Midwifery Science AVM draagt als interdisciplinaire onderzoeksgroep bij aan verwetenschappelijking van het onderwijs en uitbreiding van het kennisdomein van de fysiologische verloskunde. De groep legt in de onderzoekslijnen ‘cliëntkenmerken’ en ‘public health’ een basis voor betere verloskundige zorg: prof.dr Raymond de Vries (wetenschappelijke leiding), Marianne Nieuwenhuijze (voorzitter) en onderzoekers Marlein Ausems, Luc Budé, Darie Daemers, Yvonne Fontein, Tamar van Haaren, Isabel van Helmond, Marijke Hendrix, Irene Korstjens, Evelien van Limbeek, Astrid Merkx, Hennie Wijnen, en Bert Zeegers. Zet de belangrijkste wapenfeiten van het lectoraat in de schijnwerpers En wees niet te bescheiden, is het advies van het visitatiepanel na lovende beoordelingen: vijfmaal excellent, eenmaal goed–excellent, zevenmaal goed, en viermaal voldoende (juli 2014). Het panel bestudeerde documenten, bezocht de AVM, en sprak daar met onderzoekers, docenten, studenten en interne en externe stakeholders. Er is bewondering voor het buitengewoon ambitieuze, gemotiveerde en productieve lectoraat, dat intelligent gebruik maakt van de huisvesting en connecties bij Maastricht University en de vrijheid om te pionieren bij Zuyd. Excellent onderzoek Dat blijkt bij de visitatie uit de aanzienlijke en belangrijke onderzoeksoutput, het constant hoge en creatieve academisch werk- en denkniveau van de groep en de inrichting van het kleinschalige lectoraat met hoogleraar Raymond de Vries en inspirator en voorzitter Marianne Nieuwenhuijze. Als meest concrete en enthousiasmerende voorbeeld van de bijdrage van het lectoraat aan de innovatie van de beroepspraktijk noemt het panel het Verloskundige Casus Registratie Systeem (VeCaS). Dat maakt practice-based onderzoek in de verloskundigenpraktijk mogelijk. Excellent onderwijs Het visitatiepanel ziet dat het lectoraat haar rol als bruggenbouwer tussen onderwijs en beroepspraktijk serieus en met succes oppakt, en een relatie met de universiteit legt. De kennis van het lectoraat voedt het onderzoekend vermogen van studenten en brengt hen in contact met onderzoeksthema’s en ontwikkelingen in de beroepspraktijk. Het panel noemt het een enorme prestatie dat de AVM –als enige opleiding verloskunde in Nederland- het NVAO kenmerk Evidence Based Practice heeft.  Vragen uit de beroepspraktijk Het lectoraat heeft waardevolle relaties met een brede Adviesraad, KNOV, Limburgs Obstetrisch Consortium, cliënten, en de beroepspraktijk. Verloskundigen zijn zeer tevreden over de open en informele houding van het lectoraat: “ze nemen onze visie echt mee” en “ze zijn erg betrokken bij ons werk”. Bij praktijken met wie het lectoraat al  samenwerkt in projecten vindt het lectoraat goede vragen voor onderzoek, maar buiten deze kring is het stiller. We nodigen u als verloskundigen uit Om gebruik te maken van uw vaste contacten met AVM docenten of lectoraatleden of zelf contact met ons te leggen. Met u vertalen we uw actuele praktijkvragen in onderzoeksvragen en projecten. Zo ontwikkelen we samen bruikbare kennis en praktische tools voor de verloskundige zorg.