Regionaal wordt geëxperimenteerd met verschillende vormen van risicoselectie.
Deze variatie is tot op heden niet in kaart gebracht. Hierdoor wordt leren van elkaar en het optimaliseren van zorg verhinderd. Help de onderzoekers een zo breed mogelijk beeld te krijgen van de organisatie van risicoselectie binnen integrale geboortezorg door jouw antwoorden met hen te delen!

De vragenlijststudie naar de organisatie van risicoselectie binnen de integrale geboortezorg staat online voor je klaar. Het invullen van de vragenlijst kost maximaal 20 minuten. (Let op: Deze studie richt zich dus níét op evaluatie van de kwaliteit van risicoselectie)

Mail met link naar vragenlijst gemist?

Alle verloskundigenpraktijken en ziekenhuizen met een verloskunde afdeling hebben op 15 en 28 oktober jl. via e-mail een persoonlijke link naar de digitale vragenlijst ontvangen.

Geen e-mail ontvangen met een link naar de vragenlijst?
Stuur een mail naar b.goodarzi@amsterdamumc.nl of bel haar op 020-444 54 79.

Privacy

Alle gegevens worden anoniem verwerkt en de resultaten van dit onderzoek worden teruggekoppeld aan de deelnemende praktijken en ziekenhuizen.

Alvast heel hartelijk dank voor je medewerking, namens het hele onderzoeksteam,

Bahareh Goodarzi, MSc
Verloskundige en promovenda afdeling Midwifery Science AVAG/APH/VUmc/Amsterdam UMC

Dit onderzoek wordt uitgevoerd door onderzoekers van het Amsterdam UMC, locatie VUmc, het RIVM, het LUMC, en Erasmus MC, in samenwerking met de cliëntorganisatie Stichting Kind en Ziekenhuis en zorgverleners van de VSV’s van Amsterdam UMC en Hoorn

Elisah Oomen, onderzoeker Midwifery Science AVAG/APH/VUmc/Amsterdam UMC
Dr. Jeroen Struijs, universitair hoofddocent LUMC, senior onderzoeker RIVM
Dr. Durk Berks, gynaecoloog Dijklander ziekenhuis Hoorn, Centrum voor Geboortezorg, VSV Hoorn
Dr. Ank de Jonge, verloskundige, universitair hoofddocent en hoofd van de afdeling Midwifery Science AVAG/APH/VUmc/Amsterdam Umc