Alex Farr, Herbert Kiss, Michael Hagmann et al. Routine use of an antenatal infection screen-and-treat program to prevent preterm birth: long-term experience at a tertiary referral center. Birth 2015. DOI: 10.1111/birt.12154
Directe link naar de samenvatting van het artikel

Vaginale infectie vroeg in de zwangerschap is geassocieerd met vroeggeboorte. Daarom worden in een derdelijnsziekenhuis in Oostenrijk standaard alle vrouwen die tussen de 10-16 weken zwangerschap voor controle komen gescreend op asymptomatische vaginale infecties (bacteriële vaginose, candida of trichomonas) en zo nodig hiervoor behandeld. Deze aanpak is eerder effectief gebleken in de algemene zwangere populatie. Nu evalueerden de onderzoekers in een retrospectief onderzoek de effectiviteit van deze aanpak in een grote populatie hoog-risico zwangeren.

Tussen 2005 en 2014 waren er  20.050 vrouwen met een eenlingzwangerschap die onder controle waren en bevielen in dit ziekenhuis. Van hen werden echter 2.911 vrouwen geëxcludeerd wegens ontbrekende gegevens of verwijzing tijdens de zwangerschap vanuit een ander ziekenhuis. De interventiegroep (n= 8.490) bestond uit zwangeren die het screeningsprogramma ondergingen. Vrouwen die juist voor of na de 10-16 weken zwangerschap op controle kwamen of deelname weigerden vormden de controlegroep (n=8.651).

Een vroeggeboorte voor de 37 weken komt significant minder vaak voor in de interventiegroep dan in de controlegroep (9,7% vs. 22,3%). Ook na correctie voor eventuele confounders (leeftijd, pariteit, hoog opleidingsniveau, vroeggeboorte in de anamnese, roken) is de kans op vroeggeboorte lager in de interventiegroep (OR: 0.38; 0.35-0.42) Daarnaast hebben de vrouwen in de interventiegroep significant minder vaak een kind met een laag geboortegewicht, een doodgeboren kind of een late miskraam.

De onderzoekers concluderen dat het standaard inzetten van dit screenings- en behandelingsinstrument in derdelijnsziekenhuizen het aantal vroeggeboortes kan verlagen en hiermee kan bijdragen aan reductie van de complicaties die met vroeggeboorte samenhangen.