Quispel C, van Veen MJ, Zuijderhoudt C et al. Patient Versus Professional Based Psychosocial Risk Factor Screening for Adverse Pregnancy Outcomes. Matern Child Health 2014; J DOI:10.1007/s10995-014-1456-5 Directe link naar de samenvatting van het artikel. Psychopathologie, psychosociale problemen en middelengebruik (PPM) tijdens de zwangerschap zijn risicofactoren voor zwangerschapsuitkomsten. Het Erasmus Medisch Centrum ontwikkelde twee screening- en adviesinstrumenten voor PPM als voorspellers van ongunstige zwangerschapsuitkomsten. De Mind2Care (M2C) is een digitale vragenlijst voor de zwangere vrouwen en de Rotterdam Reproductive Risk Reduction (R4U) is een korte checklist voor zorgverleners in hun gesprek met de vrouwen. Deze observationele studie vergeleek de resultaten van beide instrumenten door 164 zwangere vrouwen in twee Rotterdamse verloskundigenpraktijken te screenen met achtereenvolgens M2C en R4U. In de diverse vergelijkingen komen de bevindingen van beide instrumenten redelijk tot goed overeen, maar het minst bij psychiatrische symptomen. Gebrekkige overeenkomst tussen de instrumenten wordt vooral verklaard door opleidingsniveau en etniciteit, maar er is geen systematisch patroon in de relaties tussen opleidingsniveau en etniciteit en de verschillende risicofactoren. Voor triage zijn de instrumenten onderling inwisselbaar bij vijf of meer vastgestelde PPM risicofactoren. Hoe meer vastgestelde PPM risicofactoren, hoe groter de kans is op ongunstige zwangerschapsuitkomsten, zoals SGA, kunstverlossingen, pijnbestrijding en maternale complicaties. Bij meerdere vastgestelde risicofactoren identifi ceren de instrumenten 55-75% van de vrouwen met een verhoogd risico op ongunstige zwangerschapsuitkomsten. De meerderheid van de vrouwen is tevreden met beide instrumenten. De conclusie is dat de instrumenten onderling inwisselbaar lijken voor triage vanaf vijf vastgestelde risicofactoren, en dat ze elkaar aanvullen bij het geven van adviezen voor zorg op maat per specifi eke risicofactor.