Wendt EK, Lidell ES, Westerståhl AKE et al. Young women’s perceptions of being asked questions about sexuality and sexual abuse: a content analysis. Midwifery 2011;27:250-256

Consulten voor cervixscreening bieden zorgverleners de gelegenheid om aan vrouwen vragen te stellen over seksualiteit. De consulten worden in Zweden uitgevoerd door artsen en verloskundigen. Het onderzoek beschrijft of vrouwen het vanzelfsprekend vinden dat seksualiteit ter sprake wordt gebracht. 413 vrouwen (23 – 29 jaar) beantwoordden schriftelijk twee open vragen. De antwoorden werden kwalitatief geanalyseerd. Naast getalsmatige uitkomsten zijn er acht categorieën van redenen gevonden waarmee de vrouwen hun antwoord onderbouwden.
Slechts acht procent van de vrouwen vond het niet gepast, omdat vragen over seksualiteit te persoonlijk zijn en/of omdat ze de setting (cervixscreening) niet passend vonden. Vrouwen die het wel gepast vonden gaven de volgende redenen op: Vertrouwen in de zorgverlener, door zijn/haar professionele kwaliteiten en gedrag. Vertrouwen in gepaste hulpverlening als dat nodig blijkt. Seksualiteit is een onderdeel van het leven en dus belangrijk om te bespreken. Het is gemakkelijker als de zorgverlener het initiatief neemt. Het gesprek voegt altijd iets toe: ‘soms zijn er problemen’ en ‘iedereen heeft wel vragen’. Vrouwen voelen zich autonoom en gesteund, gerustgesteld. Dit is te danken aan de persoonlijke kwaliteiten van de zorgverlener.
Concluderend: zorgverleners kunnen het onderwerp seksualiteit gerust ter sprake brengen, graag zelfs, mits zij een goede zorgrelatie creëren en er voldoende tijd is. Daarvoor is kennis over seksualiteit noodzakelijk, evenals een goede gesprekstechniek. Het gesprek kan minder lading krijgen door bijvoorbeeld ervaringen van vrouwen in het algemeen te beschrijven.

Directe link naar de samenvatting in Midwifery