Dit dwarsdoorsnede online vragenlijstonderzoek in Australië onder 325 bevallen vrouwen had als doel de prevalentie van seksueel disfunctioneren in het eerste jaar na de geboorte in kaart te brengen. De onderzoekers nodigden vrouwen uit die minder dan een jaar geleden bevielen. Ze werden benaderd via bijvoorbeeld Facebook, advertenties in dagbladen en op internet, en per email via geselecteerde kinderdagverblijven. De vragenlijst bevatte demografische, obstetrische en open vragen over seksualiteit en gevalideerde vragenlijsten: Female Sexual Function Index (FSFI) over het seksueel functioneren van vrouwen, Patient Health Questionnaire (PHQ-8) over symptomen van depressie, en de Relationship Assessment Scale (RAS) over de tevredenheid met de huidige relatie.

De gemiddelde leeftijd van de deelnemers is 29,8 jaar; een kwart van hen is bevallen van haar eerste kind. De vrouwen zijn voornamelijk hoogopgeleid (64,6%), niet werkend (50,5%) en hebben een hoog gezinsinkomen (66,2%).  Van alle vrouwen ervaart 64,3% seksueel disfunctioneren tijdens het eerste jaar na de geboorte en 70,5% ervaart seksuele ontevredenheid. De meest voorkomende vormen van seksueel disfunctioneren zijn verminderd verlangen naar seksualiteit (81,4%), problemen met orgasme (53,5%) en opgewonden raken (52,3%). Beïnvloedende factoren van dit disfunctioneren zijn een lage seksfrequentie (minder dan één keer per veertien dagen), niet de initiator zijn van seks binnen de relatie, laat hervatten van seks na de geboorte (negen weken postpartum of later), de eerste vijf maanden na de geboorte, primigraviditeit, depressie en ontevredenheid met de relatie.

De onderzoekers stellen dat seksuele gezondheid een belangrijk onderdeel is van kwaliteit van leven en concluderen dat deze kwaliteit onder druk staat in de eerste periode na de geboorte. Ze adviseren dan ook om eventuele seksuele problemen in de periode rondom de geboorte te bespreken.