Het is gebruikelijk om de baring in te leiden bij serotiniteit (na 42 weken zwangerschap). Een van de acht mogelijke niet medische complementaire methoden hierbij is de Shiatsu-techniek. Deze gerandomiseerde gecontroleerde studie onderzocht het effect van de Shiatsu-techniek op de inleiding van de baring bij 288 vrouwen in een Iraans ziekenhuis in 2010-2011. Shiatsu (letterlijk vingerdruk) is een vorm van acupressuur. In de interventiegroep (n=144) gaf een ervaren verloskundige met haar rechterduim en een energieopwekkend apparaat (acuhealth) steeds dertig seconden druk op drie punten: onder de schouderholte, tussen duim en wijsvinger en drie vingers boven de enkel. De controlegroep (n=144) kreeg de standaard behandeling, die niet nader werd beschreven.

In de interventiegroep hebben significant meer vrouwen een spontane start van de baring dan in de controlegroep: 82 vrouwen (56,9%) versus 12 vrouwen (8,3%). De gemiddelde duur tot de start van de baring is 25,5 uur in de interventiegroep versus 9,9 uur in de controlegroep, maar de groepen verschillen niet significant in duur van de baring (15,4 versus 13,2 uur). In de interventiegroep is significant minder gebruik van oxytocine, medicinale pijnbestrijding en foetale stress. De vrouwen rapporteren geen bijwerkingen.

De auteurs concluderen dat de Shiatsu-techniek bij het inleiden van de baring wegens serotiniteit effectief en veilig is en zij bevelen de techniek ook aan omdat het een goedkope in de verloskunde eenvoudig toepasbare methode is.