Yao R, Cande VA, Park BO et al. Obesity and the risk of stillbirth: a population-based cohort study. Am J Obstet Gynecol 2014;210:457.e1-9. DOI:10.1016/j.ajog.2014.01.044.
Directe link naar volledige gratis versie van het artikel.

Obese vrouwen hebben een groter risico op foetale sterfte. Dit risico neemt toe met een hogere BMI en een langere zwangerschapsduur. Het optimale baringsmoment voor obese vrouwen is echter niet bekend. Dit onderzoek wil voor vrouwen met verschillende gewichtsklassen berekenen wat het risico is op foetale sterfte voor elke volgende zwangerschapsweek.

Er is een retrospectieve cohortstudie verricht waarbij databases van Washington (tussen 2003-2011) en Texas (tussen 2006 – 2011) zijn gebruikt. Gegevens van 2.868.482 levend- en 9.030 doodgeborenen tussen 20-42 weken zijn geanalyseerd. Meerlingen en kinderen met anomalieën zijn uitgesloten. De Hazard Ratio (HR) voor doodgeboorte geassocieerd met obesitas is berekend voor verschillende zwangerschapsperiodes. Hierbij is onderscheid gemaakt voor verschillende gewichtsklassen.

Vergeleken met een normaal gewicht hebben zwaardere vrouwen een groter risico op foetale sterfte. De HR voor vrouwen met overgewicht, obesitas klasse I, II en III en met een BMI > 50 is respectievelijk 1.36, 1.71, 2.0, 2.48 en 3.16. Het risico stijgt gedurende de zwangerschap. Bij vrouwen met overgewicht en obesitas klasse I en II is deze stijging geleidelijk. Bij vrouwen met obesitas klasse III en een BMI > 50 wordt a terme een exponentiële toename gezien. Het risico op foetale sterfte met een BMI > 50 bij 39 weken is 5.7 keer groter dan bij een normaal gewicht. Bij 41 weken is dit zelfs 13.6. Bij 25% van de doodgeborenen tussen 37-42 weken blijkt obesitas een geassocieerde risicofactor. De onderzoekers menen dat met deze bevindingen het gerechtvaardigd is om bij extreem obese vrouwen de zwangerschap bij 39 weken te termineren.