Utrecht, 28 mei 2009. Mevrouw prof. dr. S.E. Buitendijk (1958) is benoemd tot bijzonder hoogleraar Eerstelijns Verloskunde en Ketenzorg aan de Faculteit der Geneeskunde van de Universiteit van Amsterdam (AMC-UvA). De leerstoel is ingesteld door de Koninklijke Organisatie van Verloskundigen (KNOV). Dit is de eerste leerstoel voor eerstelijns verloskunde in Nederland. Met het instellen van deze leerstoel stimuleert de KNOV de wetenschap voor de verloskundige zorg in Nederland.

Mevrouw prof. dr. Simone Buitendijk (1958) is benoemd tot bijzonder hoogleraar Eerstelijns Verloskunde en Ketenzorg aan de Faculteit der Geneeskunde van de Universiteit van Amsterdam (AMC-UvA). De leerstoel is ingesteld door de Koninklijke Organisatie van Verloskundigen (KNOV). Dit is de eerste leerstoel voor eerstelijns verloskunde in Nederland. Met het instellen van deze leerstoel stimuleert de KNOV de wetenschap voor de verloskundige zorg in Nederland.

Simone Buitendijk gaat zich bezighouden met de verandering in vormen van samenwerking tussen verloskundigen en gynaecologen en de beleving van de zorg bij onder andere allochtone vrouwen. Ook bekijkt zij het effect van de toegenomen vraag naar pijnstilling en de schaalvergroting van de zorg rondom bevallingen.

Buitendijk zal naast het invullen van deze leerstoel ook werkzaam blijven als bijzonder hoogleraar Integrale preventieve gezondheidszorg voor kinderen aan het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC). Daarnaast is zij hoofd van het programma Jeugd bij TNO. Buitendijk haalde vorige maand nog de landelijke pers als co-auteur van het artikel waaruit bleek dat thuisbevallingen net zo veilig zijn als ziekenhuisbevallingen. (bron: KNOV)