Boyle R, Hay-Smith EJC, Cody JD etal. Pelvic floor muscle training for prevention and treatment of urinary and faecal incontinence in antenatal and postnatal women. Cochrane Database of Systematic Reviews 2012

Directe link naar de samenvatting

Ongeveer een derde van de vrouwen heeft urine-incontinentie na de bevalling en bijna tien procent incontinentie voor faeces. In deze Cochrane review wordt het effect onderzocht van bekkenbodemoefeningen (PFMT) ten opzichte van standaard prenatale en postnatale zorg. PFMT als behandeling van incontinentie is gebaseerd op twee functies van de bekkenbodem­spieren: steun voor de organen in het bekken enerzijds en bijdrage aan de sfincterfuntie anderzijds.
PFMT ter preventie van incontinentie is gericht op kracht- en duurtraining van de bekkenbodemspieren.

In deze review wordt onderscheid gemaakt tussen preventiestudies, studies die zich richten op behandeling en combinatiestudies. De PFMT werd aangeboden door professionals en niet gecombineerd met andere (farmacologische) therapie. Als uitkomstmaat werd zelf gerapporteerde afwezigheid van- of verbetering bij incontinentie genomen. Er werden 22 studies (n=8.485) geïncludeerd. In een meta-analyse van vijf studies werd een een preventief effect van PFMT gevonden op het rapporteren van urine-incontinentie zes maanden post partum: RR 0.71; 0.54–0.95. Vrouwen die drie maanden post partum met PMFT behandeld werden voor urine-incontinentie, meldden minder vaak incontinentie bij twaalf maanden. Dit effect was niet significant: RR 0.60; 0.35–1.03 (drie studies). Zeven studies waarin zowel het preventieve als het therapeutische effect van PMFT werd gemeten lieten een significant effect zien: RR 0.74; 0.58–0.94. Over langetermijneffecten van PFMT is weinig wetenschappelijk bewijs gevonden.