Er is groeiende druk op de geboortezorg in Nederland om te bewegen in de richting van integrale zorg, waarin de vrouw en haar kind centraal staan. De stuurgroep Zwangerschap en Geboorte concludeert in haar advies dat het noodzakelijk is om “eigentijdse en betrouwbare zorg rond zwangerschap en geboorte te bouwen”, waarin “oprechtheid, integriteit, transparantie, respect, gemeenschappelijke verantwoordelijkheid en vooral de zwangere centraal, sleutelbegrippen zijn”.

De Zorgstandaard omschrijft daarbij dat moeder en kind een hoofdrol hebben en de zorgverleners moeten Luisteren naar haar wensen, verwachtingen en angsten en ervaringen.

Het StEM onderzoek sluit hierop aan door de verwachtingen, keuzes en ervaringen van zwangeren en pas bevallen moeders in Nederland te onderzoeken. Gedurende dit onderzoek zijn vragenlijsten ontwikkeld die passen bij de Nederlandse geboortezorg.

Daarbij worden onder andere cliënt ervaringsinstrumenten gebruikt, zoals deze door het College Perinatale zorg (CPZ) als kwaliteitsindicator zijn gedefinieerd. Verder wordt kwalitatief onderzoek uitgevoerd door het gebruik van spiegelgesprekken en focusgroepen onder zwangere en pas bevallen vrouwen en hun verloskundige zorgverleners in Nederland.

VSV’s die deelnemen aan het StEM onderzoek ontvangen de belangrijkste uitkomstmaten van de cliënten uit hun eigen regio. Hiermee kan een VSV een start maken met cliëntenparticipatie, zoals dit is omschreven in de zorgstandaard integrale geboortezorg. Tevens geeft deelname input voor nieuw ‘woman-centered’ beleid gericht op de kennis, wensen en zorgen van vrouwen en niet op “what we think is the best for you”.

Daarnaast worden de resultaten gebruikt om te evalueren hoe vrouwen verschillende modellen van geboortezorg ervaren. Met behulp van een steekproef van vrouwen die zorg krijgen van VSV’s met verschillende organisatorische modellen, worden hun reacties en ervaringen met de verschillende benaderingen van zorg beoordeeld.

Heeft u interesse om als VSV deel te nemen aan het StEM onderzoek door middel van spiegelgesprekken en/of cliëntervaringsvragenlijsten dan kunt u contact op nemen met Maaike Vogels via m.vogels@av-m.nl

 

Lectoraat Midwifery Science, Academie Verloskunde Maastricht – Zuyd

Het lectoraat Midwifery Science wil fysiologische zwangerschap en geboorte bevorderen met als doel een gezonde start van een nieuw leven voor kinderen en hun ouders. Wij doen dit door het vormgeven en uitvoeren van interdisciplinaire projecten en onderzoek in samenwerking met partners op het gebied van de geboortezorg zoals organisaties op het gebied van de geboortezorg, verloskundige zorgverleners, overige professionals en (aanstaande) ouders.

Het lectoraat bestaat uit: lector Marianne Nieuwenhuijze, professor Raymond de Vries, en onderzoekers Luc Budé, Franka Cadee, Darie Daemers, Tamar van Haaren, Marijke Hendrix, Irene Korstjens, Evelien van Limbeek, Astrid Merkx, Anneke Pouwels, Suzanne Thompson, Maaike Vogels en Bert Zeegers.