Parallel aan de organisatie van het congres van Kennispoort Verloskunde, vindt ieder jaar de Scriptieprijs Verloskunde plaats. U kunt meebepalen wat de beste afstudeerscriptie is van het afgelopen onderwijsjaar (2008-2009).

Parallel aan de organisatie van het congres van Kennispoort Verloskunde, vindt ieder jaar de Scriptieprijs Verloskunde plaats. U kunt meebepalen wat de beste afstudeerscriptie is van het afgelopen onderwijsjaar (2008-2009). Er zijn dit jaar vier nominaties, afkomstig van de verloskunde opleidingen in Maastricht (AVM) en Rotterdam (VAR).

Als u wilt stemmen voor de Publieksprijs, dan kunt u naar de stemsite gaan. Daar vindt u ook een toelichting op de genomineerde scripties en hyperlinks naar de volledige scripties. Iedere persoon mag maximaal 1 keer stemmen. De stemming loopt tot 10 december. De winnaars worden bekendgemaakt op 10 december tijdens de Conferentie Kennispoort 2009 in het Educatorium in Utrecht.

Behalve de publieksprijs is er de Prijs van de Expertjury. Deze jury bestaat uit verloskundigen en onderzoekers en velt een professioneel oordeel over de ingezonden scripties. De jury van de Expertprijs bestaat dit jaar uit Mariet van Diem (verloskundige en epidemioloog), Rita Iedema (hoofd afdeling verloskunde van het UMC Utrecht), Lucienne Read (verloskundige en winnaar Scriptieprijs 2008), Relinde van der Stouwe (redactielid TvV/KNOV), Anke de Jonge (onderzoeker VUmc/EMGO/AVAG) Suze Jans (onderzoeker VUmc/EMGO en medewerker KNOV) en Wil van Veen ( hoofdredacteur van Tijdschrift voor Verloskundigen en secretaris Scriptieprijs).