Räisänen S, Gissler M, Sankilampi U et al. Contribution of socioeconomic status to the risk of small for gestational age infants – a population-based study of 1,390,165 singleton live births in Finland. International J Equity in Health 2013;12:28. DOI:10.1186/1475-9276-12-28
Directe link naar de samenvatting van het artikel

Small for gestational age (SGA) kinderen hebben een verhoogd risico op allerlei complicaties die doorwerken op hun ontwikkeling. Een Fins onderzoek heeft risicofactoren voor SGA, in relatie tot sociaal economische status (SES), bekeken in een populatie van 1,39 miljoen eenling zwangerschappen (1987-2010). SGA werd gede nieerd als meer dan 2 SD onder het gemiddelde, rekening houdend met sexe en zwangerschapsduur.

SES was gebaseerd op beroep en verdeeld in hoog (leraren, wetenschappers), midden (verpleegkundigen en secretaresses) en laag (ondernemers, huisvrouwen, studenten, werkelozen). Er waren totaal 42.702 SGA-kinderen (3,1%). De incidentie van SGA varieerde tussen de twintig betrokken ziekenhuizen van 2,4-3,8% (p<0.001). Moeders van SGA-kinderen waren vaker nulliparae, roken, bevielen vaker van een jongetje per sectio en hadden meer te maken met fertiliteitsproblematiek.

Vrouwen met een hoog risico op SGA-kinderen (OR >2.0) bleken ook vaker een kind met een congenitale afwijking te hebben. Vrouwen met lage of gemiddelde SES hadden een respectievelijk 11% en 24% hoger risico op SGA dan vrouwen met hoge SES. Roken bleek 41,7-50,9% van de SGA te verklaren binnen de drie SES-groepen. Zwangeren die stopten met roken in het eerste trimester hadden een 7% hogere kans op SGA dan niet rokers. De auteurs adviseren om de focus te leggen op het stoppen met roken, omdat dit het grootste risico van SGA vormt en zo de kans op een SGA beduidend kan verminderen.