Excessieve gewichtstoename in de zwangerschap leidt tot slechtere uitkomsten. Mogelijk is het effect van gewichtstoename bij vrouwen met zwangerschapsdiabetes nog  groter, maar voor deze groep vrouwen bestaan er nog geen specifieke adviezen over gewichtstoename.

Deze meta-analyse onderzoekt de gewichtstoename bij vrouwen met zwangerschapsdiabetes en de relatie daarvan met nadelige zwangerschapsuitkomsten. Het doel is om gericht advies over gewichtstoename voor deze groep vrouwen te kunnen formuleren.

De onderzoekers selecteren 31 studies (56.468 vrouwen met zwangerschapsdiabetes); bij 34% van de vrouwen is de gewichtstoename adequaat, bij 30% onvoldoende en bij 37% excessief. De normale grenzen van gewichtstoename hangen af van de BMI bij aanvang van de zwangerschap, en wordt – volgens de richtlijnen van het Institute of Medicine – lager naarmate die BMI hoger is.

Excessieve gewichtstoename leidt vaker tot medicamenteuze behandeling van de diabetes, hypertensieve aandoeningen in de zwangerschap, keizersnede, ‘large for gestational age’, en macrosomie. Onvoldoende gewichtstoename blijkt beschermend voor macrosomie en leidt – in tegenstelling tot bij zwangere vrouwen zonder diabetes – niet vaker tot ‘small for gestational age’.

Over neonatale hypoglykemie en opname zijn wegens te grote variatie in de data geen resultaten gerapporteerd. De definities van BMI-klassen verschillen teveel tussen de onderzoeken om iets te kunnen zeggen over optimale gewichtstoename.

De auteurs concluderen dat excessieve gewichtstoename relatief vaak voorkomt bij vrouwen met zwangerschapsdiabetes. Zij benadrukken het belang van beweging en een gezond dieet. Voorkomen dat vrouwen met zwangerschapsdiabetes teveel aankomen, kan maternale en neonatale uitkomsten verbeteren. Een gericht advies over de optimale gewichtstoename is echt nog niet mogelijk.