De database van Kennispoort Verloskunde wordt binnenkort verrijkt met PDF’s van alle relevante artikelen over verloskundig onderzoek in het Tijdschrift voor Verloskunde sinds 2004.

Bovendien mogen studenten/onderzoekers, die nog wachten op publicatie in het Tijdschrift voor Verloskunde, voortaan hun onderzoeken zonder enig risico integraal aanbieden aan Kennispoort Verloskunde. Hiermee komt de publicatie van hun onderzoek op geen enkele wijze in gevaar. De redactie van Kennispoort Verloskunde en het Tijdschrift voor Verloskunde hebben hier overeenstemming over bereikt. Daarmee is een praktische belemmering weggenomen voor het plaatsen van nieuwe en interessante onderzoeken.