Urquia ML, Janevic T, Hjern A. Smoking during pregnancy among immigrants to Sweden, 1992–2008: the effects of secular trends and time since migration. Eur J Public Health (2013) DOI: 10.1093/eurpub/ckt048
Directe link naar de samenvatting van het artikel

Dit onderzoek maakte gebruik van de gegevens uit het Swedish Medical Birth Register over alle vrouwen die tussen 1992 en 2008 zijn bevallen in Zweden (n=1.598.433). De vrouwen beantwoordden bij de intake (8-12 weken) de vraag of, en zo ja hoeveel zij dagelijks rookten. De onderzoekers verdeelden de vrouwen over drie groepen: Zweeds, Europees en niet-Europees. De gegevens zijn geanalyseerd naar jaar van bevalling, land van herkomst en, bij immigranten, de duur van het verblijf in Zweden.

In de tabel zijn de trends goed te zien. Onder alle groepen is er een afname van de prevalentie tussen 1992 en 2008. Bij de immigrantengroepen, zowel Europees als niet Europees neemt de prevalentie van roken toe naarmate zij langer in Zweden wonen. Na correctie voor individuele kenmerken, zoals SES en leeftijd, blijft er een signifi cant verband tussen een langer verblijf en hogere prevalentie van roken. De kans om meer te gaan roken na een verblijf van tien jaar is het grootst bij vrouwen afkomstig uit Oost Afrika (OR 4.46; 3.23-6.16) en sub- Sahara Afrika (OR 3.56; 2.68-4.72). De onderzoekers zien mogelijke verklaringen in: aanpassing aan de gewoonten van het nieuwe land, aan de minderheidsgroep waartoe de vrouw behoort of aan veranderde gewoonten in het land van herkomst. Het is ook mogelijk dat public health interventies en adviezen van zorgverleners om roken tijdens de zwangerschap te ontmoedigen de immigranten niet (goed) bereiken.

Volgens de onderzoekers kan de grootste gezondheidswinst behaald worden als de gezondheidszorg vooral aandacht besteedt aan vrouwen uit immigrantengroepen, waarbij de prevalentie van roken bij aankomst laag is.