Hildingsson I, Haines H, Johansson M et al. Childbirth fear in Swedish fathers is associated with parental stress as well as poor physical and mental health. Midwifery 2014;30:248-254. DOI:10.1016j.midw.2013.12.012
Directe link naar de samenvatting van het artikel.

De betrokkenheid van vaders tijdens de zwangerschap en geboorte wordt als een belangrijk onderdeel gezien van de ontwikkeling van het gezin. Alhoewel vaders substantiële angst kunnen hebben voor de bevalling wordt daar weinig aandacht aan wordt geschonken. In Zweden is een vragenlijstonderzoek gedaan in drie Zweedse ziekenhuizen, laat in de zwangerschap, twee en twaalf maanden na de geboorte, onder zwangeren en hun partners. De partners (n=1.047) werden gevraagd voor deelname tijdens de twintig wekenecho.

Naast demografische en achtergrondgegevens werd er ook de FOBS-schaal (‘childbirth related fear’) uitgevraagd bij partners. Ook werd hen gevraagd om hun eigen fysieke en mentale gezondheid te beoordelen, hoe zij de bevalling hebben ervaren en de mate van stress een jaar na de bevalling.

Vaders die tijdens de zwangerschap meer angst voor de aanstaande bevalling rapporteerden (13.6%) beoordelen hun eigen fysieke (OR 1.8; 1.2-2.8) en mentale gezondheid (OR 3.0; 1.8-5.1) lager. Tevens verwachten zij meer problemen tegen te komen tijdens de zwangerschap (OR 2.1; 1.4-3.0) en bevalling (OR 4.3; 2.9-6.3) en tijdens het vaderschap. Vaders met angst voor de aanstaande bevalling volgen minder vaak een zwangerschapscursus dan vaders zonder angst voor de aanstaande bevalling. Overigens is angst voor de bevalling niet geassocieerd met het aantal bijgewoonde prenatale controles, de wijze van bevallen (denk aan een spoedsectio) en de daadwerkelijke bevallingservaring.