Rossi AC, Mullin PM, Chmait RH. Neonatal outcomes of twins according to birth order, presentation and mode of delivery: a systematic review and meta-analysis. BJOG 2011;118:823-532
Directe link naar de samenvatting in BJOG

De optimale manier van baren voor tweelingen is nog niet vastgesteld. Deze review onderzocht neonatale uitkomsten bij tweelingen, waarbij vooral gelet werd op de volgorde van geboorte, manier van baren en positie van de foetus. Deze meta-analyse omvatte achttien observationele studies tussen 2002 en 2010 met 39.571 levendgeboren tweelingen.

Neonatale morbiditeit was significant lager bij het eerste dan bij het tweede kind (3.0% versus 4.6%). Dit gold ook voor neonatale sterfte (0.3% versus 0.6%). Van de eerstgeborenen werd 82,0% geboren in achterhoofdsligging, was 75,3% een geplande vaginale bevalling en 61,9% een daadwerkelijke vaginale bevalling. Neonatale morbiditeit was hoger bij achterhoofdsligging vergeleken met niet-achterhoofdsligging, was niet verschillend tussen geplande vaginale bevalling of keizersnede, en was lager na een vaginale bevalling dan na een keizersnede. Er werden geen verschillen gevonden in sterftecijfers. Van de tweede geborenen werd 83,5% geboren in achterhoofdsligging, was 75,3% een geplande vaginale bevalling en 51% een daadwerkelijke vaginale bevalling. Er waren geen signifi cante verschillen in neonatale morbiditeit en mortaliteit tussen de categorieën van deze drie factoren. Als het eerste kind vaginaal en het tweede kind met keizersnede was geboren (4,9%), dan was de morbiditeit van het tweede kind hoger (19,8%) dan bij vaginale baring (9.5%) of keizersnede (9.8%); mortaliteit was niet verschillend. Als de uitkomsten werden gestratifi ceerd naar zowel presentatie als manier van baren, dan was sterfte voor het tweede kind lager na een vaginale bevalling dan na een keizersnede. Dit gold voor zowel de achterhoofdsligging groep als de nietachterhoofdsligging groep.

De auteurs concludeerden dat bij een tweeling het tweede kind meer kans heeft op complicaties dan het eerste kind en dat een poging tot vaginale bevalling moet worden overwogen bij tweelingen als beiden in achterhoofdsligging liggen.