Gagnon R. Midwifery in a new context: Expanding our reference points and embracing new representations of pregnancy and birth. Midwifery 2011;27:360–367
Directe link naar de samenvatting in Midwifery

Hoe ervaren verloskundigen de overgang van een medisch naar een sociaal model?
De verloskundige zorg in Quebec heeft een holistische visie op zwangerschap en geboorte. De onderzoekers hielden individuele interviews over de aanpassingen van elf geïmmigreerde verloskundigen uit landen met een meer medische benadering als Frankrijk, Tunesië, Engeland, België, en Iran. Ook werden acht in Quebec geboren verloskundigen geïnterviewd, waarvan drie in het buitenland waren opgeleid. De grootste professionele uitdaging voor de immigranten was de aanpassing aan de andere professionele cultuur, van technologie naar natuurlijkheid en menselijkheid, waarin de vrouw centraal staat in de besluitvorming. De verloskundigen slaagden er meestal wel in om vertrouwen te krijgen in een normaal levensbevestigend proces bij de zwangerschap. Het bleek moeilijker om het risico denken bij de baring te relativeren.
De overgang was het grootst voor verloskundigen uit gemedicaliseerde systemen. Zij moesten innerlijke zekerheid ontwikkelen en dit was vaak een intensief proces, waarin zij anders over zichzelf en over zwangerschap en geboorte gingen denken.