Daemers DOA, Wijnen HAA, van Limbeek EBM et al. The impact of obesity on outcomes of midwife-led pregnancy and childbirth in a primary care population: a prospective cohort study. BJOG 2014. DOI: 10.1111/1471-0528.12684
Directe link naar de samenvatting van het artikel.

Wat is de invloed van obesitas op de kans van vrouwen om een fysiologische zwangerschap en bevalling door te maken? En wat zijn de uitkomsten van vrouwen met obesitas na risicoselectie door eerstelijns verloskundigen? Nederlandse onderzoekers analyseerden een prospectief cohort van 1.369 vrouwen die na de verloskundige intake in aanmerking kwamen voor eerstelijns verloskundige zorg. Data werden verzameld tussen 2002 en 2004, een periode met actuele prevalentiecijfers van obesitas (conform de laatst gepubliceerde CBS-cijfers in 2011) maar zonder obesitas-richtlijnen die het verwijsbeleid van verloskundigen beïnvloedden.

Gedurende de zwangerschap blijken enkel vrouwen met een BMI >35 minder kans te hebben op een fysiologische zwangerschap dan vrouwen met normaal gewicht. Toch blijft 55% van deze vrouwen onder de zorg van de verloskundige. Gedurende de baring blijken zowel vrouwen met overgewicht als met obesitas minder kans te hebben op een fysiologisch verloop. Van de vrouwen met een BMI van >35 maakt 30% een fysiologische baring mee. Vrouwen met obesitas worden vaker verwezen voor hypertensie (14 versus 4%), niet vorderende ontsluiting (10,4 versus 4,6%) en pijnbestrijding (10,4 versus 4%) dan vrouwen met een normale BMI. Vrouwen met overgewicht of obesitas die in aanmerking komen voor eerstelijns geboortezorg hebben niet meer spoedverwijzingen. Vrouwen met overgewicht of obesitas hebben na de bevalling bij de verloskundige niet meer slechte geboorteuitkomsten. De uitzondering is het percentage LGA-kinderen ( > 97,7 percentiel). Dit komt voor bij 12,1% van de vrouwen met obesitas, versus 1,9% bij vrouwen met normaal gewicht en 3,3% bij vrouwen met overgewicht.

Dit geeft aan dat verloskundigen bij goede risicoselectie tijdens zwangerschap en bevalling, vrouwen met obesitas veilig kunnen toewijzen aan zorg onder leiding van de verloskundige of gynaecoloog. Ter preventie van LGA verdient screening op zwangerschapsdiabetes aandacht.