2015 is het jaar van de veranderingen gebleken!

Vlaardingenlaan-1-e1429859894229In de loop van het studiejaar 2014-2015 werd duidelijk dat de locatie Amsterdam gesloopt zou gaan worden. Ook bleek er op de campus van de Vrije Universiteit/VUmc de eerstkomende tien jaar geen ruimte te zijn voor de verloskunde. Een zoektocht naar vervangende huisvesting heeft gelukkig geleid tot het vinden van een prachtig mooi vrijstaand pand aan de Vlaardingenlaan 1 in Amsterdam. De verhuizing is inmiddels achter de rug, nieuwe studenten zijn gestart. Iedereen heeft zijn draai weer kunnen vinden en is enthousiast begonnen aan een nieuw opleidingsjaar!

Ook een verandering voor een aantal onderzoekers van de afdeling Midwifery Science: na jaren van onderzoek doen, data verzamelen en analyseren, en het schrijven van artikelen voor hun proefschrift, hebben zij hun proefschrift mogen verdedigen en zijn ze benoemd tot doctor!

Agatha Boerleider promoveerde op 2 april op haar studie naar redenen voor inadequate verloskundige zorg aan allochtone cliënten. Lilian Peters, senior onderzoeker op onze afdeling, promoveerde op 15 april. Op 27 mei verdedigde Esther Feijen haar proefschrift over zorggebruik door zwangeren. Trudy Klomp promoveerde op 29 april op baringspijn. Tot slot promoveerden docenten en onderzoekers Linda Martin en Janneke Gitsels op 15 juni aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Trudy-promotie_wsLinda promoveerde op haar proefschrift ‘Counseling for prenatal anomaly screening’ en Janneke op haar proefschrift ‘Religious beliefs in decision-making and counselling around prenatal anomaly screening’ .

 

INCAS-2 en IRIS-studie
Ook de verloskunde in Nederland staat aan de wieg van een grote verandering. In het hele land wordt hard gewerkt om integrale geboortezorg vorm te geven.

Vanuit de afdeling Midwifery Science loopt de INCAS-2 studie. De INCAS-2 studie is een onderzoek naar de effecten van integrale zorg in regionale pilots. Leiden was de eerste pilot die van start is gegaan en was tot voor kort de enige. Het werd de regio’s niet altijd makkelijk gemaakt om zowel het projectplan als de financiering door alle betrokken zorgverzekeraars in de regio goedgekeurd te krijgen. Gelukkig kunnen we melden dat het INCAS-onderzoek nu ook van start gaat in de regio’s Gouda en Zwolle, en hopelijk volgen nog enkele regio’s. Onderdeel van de nulmeting in Leiden was het tijdschrijfonderzoek. Aan alle eerste- en tweedelijns verloskundigen, aan gynaecologen en aan arts-assistenten werd gevraagd om gedurende een hele week hun werkzaamheden bij te houden. Een hele uitdaging, maar met een mooie respons dankzij de inzet van al deze zorgverleners.

Een andere grote studies die op dit moment loopt is de IRIS studie. Binnen de IRIS studie wordt onderzocht of twee routinematig aangeboden echo’s in het derde trimester van de zwangerschap de kans op perinatale sterfte en ernstige morbiditeit vermindert. De IRIS-studie is volop bezig met dataverzameling. De fax, waarmee deelnemende cliënten aangemeld worden, staat de hele dag te ratelen. En daar zijn we natuurlijk heel blij mee! Inmiddels is er ook een nieuwe studie gestart die parallel loopt aan de IRIS-studie. In deze studie zal gekeken worden wat het effect is van echoscopie op zwangerschap-gerelateerde angst en op de moeder-kind binding. We zijn benieuwd naar de resultaten van deze studie. Myrte Westerneng is de promovendus verbonden aan dit onderzoek.

Daarnaast wordt hard gewerkt aan de COOL-studie, een onderzoek naar het effect van continue begeleiding op het aantal verwijzingen tijdens de baring en op de ervaring van vrouwen. De eerste resultaten zullen in december beschikbaar zijn.

Lees verder op onze website: http://www.verloskunde-academie.nl/overzicht-lopend-onderzoek/

Onderzoeksstage
Naast deze onderzoeken bieden we ook onderzoeksstages aan, zowel aan Master studenten als aan verloskundigen in opleiding. Soms wordt hierbij gebruik gemaakt van een bestaande dataset en wordt een onderwerp nét wat anders belicht, maar soms wordt door de studenten ook een nieuw onderzoek opgezet. Een mooie manier om onderwijs en onderzoek met elkaar te verbinden.