Ray J, Urquia M, Berger H et al. Maternal and neonatal separation and mortality associated with concurrent admissions to intensive care units. CMAJ, December 11, 2012, 184(18) Directe link naar de gratis full text versie van het artikel Het verwijzen van moeder en kinderen naar verschillende intensive care units (co-IC), mogelijk in verschillende centra, kan voor grote disharmonie en stress in families zorgen. In deze studie (april 2002-maart 2010) werden alle levendgeborenen in Ontario geïncludeerd (n=1.023.978). Data werden gelinkt vanuit het Institute for Clinical Evaluative Sciences (ICES); de MOMBABY-database bevat alle intern verpleegde patiënten en verwijzingen. Er hadden 1.216 moeder-kind paren een co-IC verwijzing; 897 moeders en 123.236 kinderen een enkele verwijzing en 898.629 geen IC-verwijzing. De onderzoekers bestudeerden de moeder-kind scheiding ten gevolge van overplaatsingsmogelijkheden, de voorspellers van de co-IC-opname en de mortaliteit die hiermee samenhing (gecorrigeerd voor maternale leeftijd). De prevalentie van co-IC opname was 1.2 per 1.000 levendgeborenen. Dat was hoger dan de prevalentie van alleen moeder opname (0.9 per 1.000). Moeder-kindscheiding door overplaatsing van één van beiden of allebei kwam in de gehele populatie 14.064 keer voor (1,4%): 30,8 keer vaker in de co-IC-groep dan in de no-IC-groep. Van de moeder-kind paren betrof het bij 78 (5,3%) een overplaatsing naar verschillende units. Kindersterfte < 28 dagen was 18.1 per 1.000 in de co-IC groep (HR 27.8; 18.2-42.6), in de NICU-groep 7.6 per 1.000 (HR 11.5; 10.4-12.7), gerelateerd aan 0.7 per 1.000 in de no-NICU-groep. Moederlijke sterfte < 42 dagen was in de co-IC-groep 15.6 per 1.000; alleen moeder-IC groep 6.7 per 1.000 en in de alleen-kind-groep 0.2 per 1.000.