Feijen-de Jong EI, Jansen DEMC, Baarveld F et al. Determinants of late and/or inadequate use of prenatal healthcare in high-income countries: a systematic review. Eur J Public Health 2011 Nov 21. DOI:10.1093/eurpub/ckr164

Directe link naar de samenvatting.

Prenatale zorg heeft bijgedragen aan een daling van perinatale mortaliteit en morbiditeit in de landen met hoge inkomens. Inadequaat gebruik van prenatale zorg heeft mogelijk gevolgen voor de zwangerschapsuitkomsten. Hiervan is sprake bij intake na het eerste trimester en/of onvoldoende prenatale controles.

In deze review werd gezocht naar determinanten die het gebruik van prenatale zorg beïnvloeden. Met kennis over deze factoren kunnen verschillen in zwangerschapsuitkomsten verklaard worden en kan de kwaliteit van de zorg gericht verbeterd worden. De determinanten werden geïdentificeerd volgens het gedragsverklaringsmodel van Andersen, waarin individuele, contextuele en leefstijl factoren onderscheiden worden. Er werden acht cross-sectionele studies geïncludeerd, allen gepubliceerd tussen januari 1992 en september 2011: vier uit de VS, twee uit Groot-Brittannië, één uit Finland en één uit Canada. De studiepopulaties varieerden van n=177.765 tot n=593.510. Meta-analyse was niet mogelijk vanwege heterogeniteit van de studies.

Inadequaat gebruik van prenatale zorg werd geassocieerd met: lage maternale leeftijd, laag scholingsniveau, niet-gehuwd, etnische minderheid, type ziekenhuis, niet geplande plaats van bevalling, niet verzekerd zijn, geen premature partus in de anamnese, hoge pariteit en late ontdekking van de zwangerschap (individuele factoren), wonen in een achterstandswijk (contextueel) en roken tijdens de zwangerschap (leefstijl).

De auteurs merken op dat verder onderzoek nodig is naar de onder­liggende redenen voor inadequaat gebruik van prenatale zorg, zodat risicogroepen benaderd voor inadequate zorg gericht benaderd kunnen worden.