Reitter A, Daviss B-A, Bisits A, et al. Does pregnancy and/or shifting positions create more room in a woman’s pelvis? Am J Obstet Gynecol 2014;211:662.e1-9. DOI: 10.1016/j.ajog.2014.06.029
Directe link naar de samenvatting van het artikel

Duitse onderzoekers vragen zich af of zwangerschap en/of het veranderen van houding van invloed zijn op de ruimte in het bekken. Om dit nader te onderzoeken hebben zij met MRI onderzoek gedaan naar voor-achterwaartse en dwarse bekkenafmetingen bij zwangere en niet zwangere vrouwen in zowel rugligging als in geknielde hurkhouding. Voor dit cohortonderzoek zijn vijftig zwangere vrouwen met een kind in stuitligging en de wens voor een vaginale bevalling geïncludeerd. Rond 37+3 weken zwangerschapsduur kregen zij MRI-onderzoek van het bekken. Ook vijftig niet zwangere vrouwen kregen dit onderzoek.

Zowel bij zwangere als niet-zwangere vrouwen zijn voor-achterwaartse bekkeningangsmaten significant kleiner in de geknielde hurkhouding dan in de rugligging: – 0,1-0,4 cm. Daarentegen  zijn bij beide groepen voor-achterwaartse maten van het bekkenmidden en de bekkenuitgang juist significant groter in de geknielde hurkhouding: + 0,2-0,49 cm. Zwangere vrouwen hebben in de hurkhouding een significant grotere voor-achterwaartse diameter van het bekken dan niet-zwangere vrouwen. Alle andere voor-achterwaartse bekkenmaten zijn voor beide groepen gelijk. Alle dwarse bekkenmaten zijn voor zowel zwangere als niet-zwangere vrouwen significant groter in de geknielde hurkzit dan in rugligging. Zo is bij zwangere vrouwen de afstand tussen de spinae 0,9-1,8 cm groter en is de hoek tussen de symfyse en de spinae 3 graden wijder. Zwangere vrouwen hebben significant grotere dwarse bekkenmaten dan niet zwangere vrouwen in zowel rugligging als hurkzit. De veranderingen in dwarse bekkenmaten tussen rugligging versus hurkzit zijn gelijk voor beide groepen.

Deze studie helpt om de invloed van houdingsveranderingen op het verloop van de baring beter te begrijpen.

Bekken-onderzoek met 1.5T Magnetom Espree  MRI scanner van Siemens, Erlangen. Bron: Am J Obstet Gynecol 2014.