Biehle SN, Mickelson KD. First-time parents’ expectations about the division of childcare and play. J Fam Psychol 2012;26:36-45
Directe link naar de samenvatting

Deze Amerikaanse studie onderzocht hoe ouders reageren als hun verwachtingen niet worden waargemaakt over de taakverdeling bij het aankomend ouderschap. De 104 paren (man en vrouw apart) beantwoordden tussen 24 en 32 weken zwangerschap en één en vier maanden postpartum, online en telefonisch enquêtevragen. Eén en vier maanden postpartum werden prenatale verwachtingen met de werkelijke taakverdeling vergeleken. Ook vergeleek men de invloeden van de werkelijke taakverdeling en van niet waargemaakte verwachtingen op tevredenheid over de partnerrelatie en depressie. Zowel vaders als moeders hadden tijdens de zwangerschap onrealistische verwachtingen van de taakverdeling tijdens het ouderschap. Vaders deden minder dan moeders verwachtten en moeders deden meer dan vaders verwachtten. De ouders werden meer beïnvloed door niet waargemaakte verwachtingen dan door de werkelijke taakverdeling. Op moeders hadden niet waargemaakte verwachtingen een negatieve invloed, maar op vaders hadden niet waargemaakte verwachtingen rond zorg juist een positief effect. Met een uitzondering: als een moeder meer speelde met het kind dan de vader verwachtte, verminderde dit zijn tevredenheid met de relatie. Dit patroon deed zich ook vier maanden postpartum voor.

De onderzoekers vinden het belangrijk om onderscheid te maken tussen verwachtingen van vaders en verwachtingen van moeders, en tussen zorg (zoals verschonen, voeden, geruststellen) en spel. Zij hopen dat hun bevindingen bijdragen aan een realistische voorbereiding van ouders op het aanstaand ouderschap door verloskundige zorgverleners.