Howard LM, Flach C, Mehay A et al. The prevalence of suicidal ideation identified by the Edinburgh Postnatal Depression Scale in postpartum women in primary care: findings from the RESPOND trial. BMC Pregnancy and Childbirth 2011;11:57
Directe link naar de gratis full text versie van het artikel in BMC Pregnancy and Childbirth

Suïcide is een belangrijke oorzaak van perinatale mortaliteit.
De veelgebruikte screeningvragenlijst Edinburgh Postnatal Depression Scale (EPDS, tien items) vraagt in het laatste item naar suïcidale gedachten: Ik heb er aan gedacht om mezelf iets aan te doen: “ja, tamelijk vaak”, “soms”, “vrijwel nooit”, “nooit”. De auteurs onderzochten in 77 huisartspraktijken in Engeland de prevalentie, aanhoudendheid en samenhangende factoren van suïcidale gedachten postpartum bij vrouwen die werden geworven voor een gerandomiseerde gecontroleerde studie (RCT) naar therapieën voor postnatale depressie. Vrouwen met een hoge score op de EPDS zes weken postpartum kregen vervolgens een gestandaardiseerd psychiatrisch interview voor selectie voor de RCT. Mentaal en fysiek functioneren werden ook gemeten. Van de 4.150 vrouwen die de EPDS invulden rapporteerde negen procent suïcidale gedachten: “ja, tamelijk vaak”, “soms” of “vrijwel nooit”. Vier procent rapporteerde: “ja, tamelijk vaak” of “soms”. Bij de vrouwen in de RCT (n = 253) hadden suïcidale gedachten verband met jongere leeftijd, hogere pariteit en ernstiger depressieve symptomen na correctie voor andere factoren. Achttien weken na het psychiatrisch interview hadden suïcidale gedachten geen verband met mentaal en fysiek functioneren of de EPDS score.

De conclusie was dat zorgverleners die de EPDS gebruiken zich bewust moeten zijn van duidelijke risico’s op suïcide bij vrouwen die “ja, tamelijk vaak” antwoorden op de vraag naar suïcidale gedachten in de EPDS. Het is noodzakelijk en zinvol om hen te verwijzen voor therapie, omdat zij hier evenveel van profiteren als andere vrouwen met depressieve symptomen.