Deze Australische kwalitatieve studie onderzocht de houdingen van vrouwen (tijdens of na de zwangerschap) en zorgverleners tegenover mhealth bij bevordering van gezond eten, fysieke activiteit en gezonde gewichtstoename. mHealth omvat alle gezondheidsbevordering interventies via mobiele apparaten, zoals apps, SMS, video- en gesproken boodschappen, maar ook websites, sociale netwerken en forums.

De onderzoekers hielden 2 focusgroepen met 7 vrouwen, en individuele interviews met 8 vrouwen en 12 zorgverleners: 2 verloskundigen, 2 huisartsen, 2 gynaecologen, 2 diëtisten, 2 fysiotherapeuten en 2 apothekers.

Alle vrouwen zien mHealth als een belangrijke informatiebron. Ze zien mHealth in de toekomst het liefst als onderdeel van de prenatale zorg. De houding van de zorgverleners is gemengd. Zij zien mHealth ook meer als een onvermijdelijke service naast de bestaande zorg in plaats van als onderdeel van de zorg. Vier thema’s komen naar voren: toegang en betrokkenheid, risicoperceptie, verantwoordelijkheid, functionaliteit.

Vrouwen zien in mHealth mogelijkheden voor zelfmanagement en voor verwerving van extra informatie naast de traditionele zorg en informatiebronnen. Volgens sommige zorgverleners verschuift door m-health de controle op informatie: van betrouwbare bronnen, zoals zorgverleners en gezondheidsorganisaties, naar niet-betrouwbare bronnen. Sommige zorgverleners zijn bezorgd over risico’s van onjuiste of schadelijke informatie en aantasting van de privacy, terwijl anderen mHealth haalbaar vinden bij een goede aanpak van de bijbehorende risico’s. Bij vrouwen en zorgverleners bestaat onduidelijkheid over wie verantwoordelijk is voor de kwaliteit van mHealth.

De belangrijkste belemmeringen om mHealth op te nemen in de bestaande zorg zijn de afwezigheid van een centrale cliëntorganisatie, gebrek aan fondsen voor gezondheidstechnologie, en onvermogen van verloskundige zorgorganisaties om technologie te gebruiken. Vrouwen vinden veel functionaliteiten van mHealth van toegevoegde waarde voor de prenatale zorg. Bij sommige zorgverleners belemmeren onbekendheid met de functionaliteiten en angst voor mHealth hun betrokkenheid en hun begrip van de mogelijkheden van mHealth.

De positieve houding van de vrouwen en de door zorgverleners aangegeven mogelijke risico’s en belemmeringen geven inzicht in de kansen en uitdagingen in het ontwikkelen en implementeren van mHealth leefstijlinterventies in prenatale zorg.