Vijftien jaar geleden was prof. dr. Marianne Nieuwenhuijze de grondlegger van het verloskundig onderzoek binnen de Academie Verloskunde Maastricht. Inmiddels mag zij zich lector en hoogleraar noemen en is het lectoraat Midwifery Science uitgegroeid tot een succesvolle en enthousiaste onderzoeksgroep.

Symposium over onderzoek met impact

Op 30 september werd in het MECC Maastricht het vijftienjarig bestaan van onderzoek aan de academie gevierd met een symposium. Dit stond in het teken van onderzoek met impact: mét en vóór het werkveld. Afwisselend kwamen gastsprekers en sprekers vanuit het lectoraat aan het woord. Het publiek bestond uit zorgverleners, studenten, docenten en onderzoekers.

Twee programmalijnen

De focus lag op de twee programmalijnen die binnen het lectoraat bestaan:

  • zorginnovaties in de sociale verloskunde
  • de juiste zorg op de juiste plek (evidence-based onderbouwing van verloskundig handelen)

Onderwerpen als gezondheidsvaardigheden, zwangeren in kwetsbare situaties, praktijkvariatie rondom inleiden en groeicurves van foetussen passeerden de revue.

Onderzoek doen we samen

Tijdens de dag werd een belangrijke boodschap duidelijk: onderzoek doen we samen. De dag werd afgesloten met de uitreiking van de tweede uitgave van het magazine Onder Handen, dit keer met als thema ‘onderzoek met impact’.