Hovdenak N, Haram K. Infl uence of mineral and vitamin supplements on pregnancy outcome. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 2012; 164: 127-132,doi: 10.1016/j.ejogrb.2012.06.020 Directe link naar de samenvatting Tijdens de zwangerschap wordt de behoefte aan energie en voedingsstoffen beïnvloed door continue fysiologische veranderingen. Hierbij is de voedingsstatus vóór de zwangerschap een kritische factor voor foetale groei en maternale gezondheid. Gemiddeld heeft twintig tot dertig procent van de zwangere vrouwen enig vitaminetekort. In de Westerse wereld zijn een lage BMI voor de zwangerschap en een kleine gewichtstoename tijdens de zwangerschap de meest belangrijke oorzaken van foetale groeivertraging. Voeding en suppletie van vitamines en mineralen zijn essentieel in de preventie en behandeling hiervan. Verlaagde concentraties van bepaalde vitamines en mineralen hebben ook verband met pre-eclampsie, al zijn er nog veel onduidelijkheden over de oorzaak en ontwikkeling van pre-eclampsie en worden verschillende behandelingen toegepast. Deze review geeft een uitgebreid overzicht van de effecten van suppletie van vitamines en mineralen op zwangerschapsuitkomsten en de eventuele indicaties voor suppletie. De onderzoekers besteden aandacht aan de mineralen ijzer, calcium, magnesium, zink en selenium en de vitamines A, B1, B6, folaat, B12, C, D en E. Ter preventie van negatieve zwangerschapsuitkomsten blijken vooral foliumzuur, ijzer en zink belangrijk. Voor de meeste onderzochte vitamines en mineralen blijkt suppletie effectief als vrouwen een tekort hadden. Er is echter nog geen duidelijkheid over het effect van suppletie bij vrouwen zonder tekorten, aangezien er weinig goed opgezette gecontroleerde studies zijn.