Het wordt aanbevolen om baby’s de eerste 6 maanden van hun leven uitsluitend borstvoeding te geven. Echter, in de meeste studies over zuigelingenvoeding wordt flesvoeding als de standaard voeding gezien.

What are the risks associated with formula feeding? A re-analysis and review.
McNiel ME, Labbok MH, Abrahams SW. Birth 2010;37:50-58.
Directe link naar de samenvatting in Birth

Het wordt aanbevolen om baby’s de eerste 6 maanden van hun leven uitsluitend borstvoeding te geven. Echter, in de meeste studies over zuigelingenvoeding wordt flesvoeding als de standaard voeding gezien. Vervolgens worden de voordelen van borstvoeding beschreven in vergelijking met flesvoeding, maar gezien de voordelen van borstvoeding zou het logischer zijn om borstvoeding als de standaard te beschouwen. Het geven van borstvoeding kan worden voorspeld en verklaard door gebruik te maken van theoretische modellen (Theory of Reasoned Action, Transtheoretical Model en Integrated Change Model). Volgens de modellen vermindert de kans op flesvoeding als de kosten in verhouding tot de baten toenemen. Dus, om borstvoeding en de sociale acceptatie daarvan te stimuleren, zouden de bewezen risico’s en gezondheidskosten van de alternatieve flesvoeding moeten worden benadrukt. Daarom zijn voor deze review de resultaten van eerdere studies omgerekend. De auteurs berekenden nu in plaats van verlaagde risico’s bij borstvoeding juist bij flesvoeding de verhoogde risico’s op otitis media, diabetes, astma, dermatitis of ziekenhuisopname als gevolg van luchtweginfecties. De auteurs waren van mening dat ze daardoor ondersteuning bieden aan zorgprofessionals bij hun counseling aan zwangeren en pasbevallen vrouwen. Vrouwen kunnen nu gewezen worden op de risico’s van het geven van flesvoeding. Deze omgekeerde benadering zou mogelijk meer vrouwen stimuleren tot het geven van borstvoeding.