Aspirin in the prevention of pre-eclampsia in high-risk women: a randomised placebo controlled PREDO Trial and a meta-analysis of randomised trials.
Villa PM, Kajantie E, Räikkönen K et al. BJOG 2013;120:64–74.

Directe link naar de samenvatting van het artikel

Het voorkomen van pre-eclampsie blijft een uitdaging in de verloskunde. Hoewel de etiologie nog deels onbekend is, lijkt het erop dat het gebruik van aspirine mogelijk preventief zou werken. In Finland werd tussen 2005 en 2009 een RCT verricht als onderdeel van het PREDO-project, naar het aspirinegebruik bij vrouwen met hoog risico ter preventie van pre-eclampsie.

De zwangeren werden benaderd bij de eerste echo en geïncludeerd tussen de 12.0-13.6 weken. Er waren 947 vrouwen met een risicofactor voor pre-eclampsie. Risico betekende afwijkingen in twee onderzoeken: dit waren in de analyse 121 vrouwen: 61 in de aspirinegroep (100 mg/dag) en 60 in de controlegroep. Er waren 795 vrouwen met één afwijkend onderzoek en 117 zonder afwijkingen, die samen de follow up- en controlegroep vormden. Primaire uitkomstmaten waren pre-eclampsie, zwangerschapshypertensie en geboortegewicht (SGA). Laag gedoseerde aspirine bleek de kans op pre-eclampsie niet te verlagen (RR 0.7; 0.3-1.7), net zo min als op zwangerschapshypertensie (RR 1.4; 0.6-3.5) of SGA (RR 0.5; 0.1-1.9).

Omdat de power achter dit onderzoek onvoldoende was is er tegelijkertijd een meta-analyse verricht van drie RCT’s. Er werden 346 vrouwen geïncludeerd met een abnormale doppler van de A. uterina. De interventie was wel of geen aspirine vanaf zestien weken (50-150 mg/dag). De data van de meta-analyse lieten een daling zien van milde pre-eclampsie (RR 0.6; 0.4-0.8) en van ernstige pre-eclampsie (RR 0.3; 0.1-0.7). Dit komt overeen met resultaten uit eerdere meta-analyses van Cochrane. Aspirine lijkt een preventieve werking te hebben op het optreden van preeclampsie.