Cheng D, Kettinger L, Uduhiri K et al. Alcohol consumption during pregnancy: prevalence and provider assessment. Obstet Gynecol 2011;117:212-217
Directe link naar de samenvatting in Obstet Gynecol

Amerikaanse onderzoekers onderzochten de prevalentie van prenataal alcoholgebruik en de mate van screening en voorlichting over alcoholgebruik tijdens de zwangerschap. Zij gebruikten in deze retrospectieve studie data van 12.611 moeders van levendgeborenen gedurende de jaren 2001-2008. Bijna acht procent van de moeders rapporteerde alcoholgebruik tijdens de laatste drie maanden van de zwangerschap. Alcoholgebruik werd het meest gemeld door blanke vrouwen die niet van Latijns-Amerikaanse afkomst waren (10.9%), vrouwen van 35 jaar en ouder (13.4%) en vrouwen met een universitaire opleiding (11.4%). Volgens negentien procent van de vrouwen vroegen verloskundige hulverleners niet naar hun alcoholgebruik en dertig procent van de vrouwen meldde dat zij geen voorlichting ontvingen over de gevolgen van alcoholgebruik voor het kind. Screening en voorlichting kwamen het minst voor bij de bovengenoemde groepen blanke, oudere en hoogopgeleide vrouwen.

De onderzoekers concludeerden dat screening en voorlichting over alcoholgebruik ondanks de richtlijnen nog geen routine was in de verloskundige zorg. Opvallend was dat juist de groepen vrouwen die het meeste risicogedrag vertoonden, het minst voorlichting kregen.