Dit jaar belooft het jaar van de antwoorden te worden voor het verloskundig onderzoek.

Dit jaar belooft het jaar van de antwoorden te worden voor het verloskundig onderzoek.

De Wetenschapscommissie van de KNOV heeft 20 maart een invitational conference belegd voor onderzoekers, om gezamenlijk te komen tot een onderzoeksagenda fysiologische verloskunde.

Een andere stuurgroep geeft invulling aan een op te richten ‘Onderzoeksnetwerk Fysiologisch Verloskunde’. En dan is er nog de Stuurgroep Modernisering Verloskunde, die in opdracht van minister Klink dit jaar de gehele verloskundige keten doorlicht op zoek naar aanknopingspunten voor het terugdringen van de perinatale sterfte.

Zoveel productieve energie moet toch tot iets moois leiden. Zo wordt 2009 hopelijk het jaar van ‘Yes we can’.