Vedam S, Stoll K, Schummers L et al. The Canadian birth place study: examining maternity care provider attitudes and interprofessional conflict around planned home birth. BMC Pregnancy and Childbirth 2014; 14:353. DOI:10.1186/1471-2393-14-353
Directe link naar de volledige gratis versie van het artikel

De Canadese overheid stimuleert sinds 1993 de toegang van zwangere vrouwen tot geregistreerde verloskundigen, maar toch zijn er nog onvoldoende verloskundigen om aan de vraag van vrouwen te voldoen. Verloskundigen zijn verplicht om vrouwen die daarvoor in aanmerking komen een vrije keuze in plaats van bevalling te geven en 25-30% van deze vrouwen plant een thuisbevalling. Canadese cohort studies laten de veiligheid en werkzaamheid van door verloskundige begeleide thuisbevallingen zien. Toch bieden veel huisartsen en gynaecologen geen vrije keuze in plaats van bevalling en plant slechts 2% van de Canadese zwangere vrouwen een thuisbevalling.

De onderzoekers ontwikkelden de vragenlijst Provider Attitudes to Planned Home Birth Scale –mulitidisciplinary (PAPHB-m) om de attitudes tegenover de thuisbevalling te meten bij verloskundigen, gynaecologen en huisartsen. In een dwarsdoorsnedestudie valideerden de onderzoekers de lijst bij 451 verloskundigen, 235 gynaecologen en 139 huisartsen.

Dit leidt tot een lijst van 17 vragen met scores van 1-5 per vraag, een totaalscore van 17-85, met een goede interne consistentie bij alle types zorgverleners. De attitude tegenover thuisbevalling is negatief bij scores <50, neutraal bij scores 51-67, en positief bij scores >67. Verloskundigen scoren zeer positief (80,0), gynaecologen zeer negatief (33,0), en huisartsen matig negatief (38,0). Meer betrokkenheid bij geplande thuisbevallingen tijdens opleiding of praktijk heeft een relatie met een meer positieve attitude. Zorgen over perinatale sterfte en rechtszaken, ongemak in interprofessioneel overleg, en voorkeur voor bekend zijn met het ziekenhuis hebben verband met een negatieve attitude. Bij alle types zorgverleners heeft een positieve attitude verband met overtuigingen over bewezen veiligheid van de thuisbevalling en  vertrouwen in het eigen vermogen om om te kunnen gaan met verloskundige noodsituaties bij een thuisbevalling.

De onderzoekers concluderen dat bij alle zorgverleners een meer positieve attitude is te bereiken door meer kennis en vaardigheden. Vooral op het gebied van: criteria voor de selectie van plaats van bevalling, omgaan met verloskundige noodgevallen bij geplande thuisbevallingen, literatuur over de veiligheid van thuisbevalling, en interprofessionele communicatie en samenwerking bij overdracht van vrouwen van huis naar ziekenhuis.