In het proefschrift van Alina Kunnen worden de mogelijke systemische consequenties van de parodontale infectie in zwangerschapscomplicaties beschreven, waarbij er een extra focus is op preeclampsie. Preeclampsie is een ernstige, levensbedreigende aandoening die zich kan openbaren vanaf de 20e week van de zwangerschap en waarbij hypertensie en proteïnurie kunnen optreden. Mogelijk draagt parodontitis als een chronische infectie bij aan de pro-inflammatoire staat van de normale zwangerschap, met preeclampsie als gevolg. Het proefschrift onderzoekt de epidemiologische associatie tussen parodontitis en preeclampsie, het effect van parodontale therapie op het aantal preeclamptische zwangerschappen, en de mogelijke rol van specifieke mondbacteriën bij het ontstaan van zwangerschapscomplicaties.

In de studie van Kunnen is een opvallende associatie gevonden tussen parodontitis en vroege preeclampsie (<34 weken zwangerschap). Maar omdat het moeilijk was om studies te vergelijken en omdat de studies die de parodontale status beoordeelden gedaan zijn voordat preeclampsie was opgetreden, werd het moeilijk om een verband te laten zien. Uit de observationele studies, inclusief de patiënt-controle studie, kan worden geconcludeerd dat er een verband lijkt te bestaan tussen parodontitis en sommige vormen van preeclampsie.

De associatie is het duidelijkst bij vroege preeclampsie. De vraag blijft echter of de parodontitis causaal betrokken is in de pathogenese van preeclampsie. Studies waarbij een parodontale screening is uitgevoerd rond de 20 weken lieten geen verband zien tussen de beide aandoeningen. Ook parodontale behandeling, uitgevoerd rond de 20 weken, leidde niet tot een reductie van het risico op preeclampsie. Het is dus onduidelijk of de parodontale infectie preeclampsie induceert of vice versa. Ook kan het zijn dat een onbekende factor ten grondslag ligt aan beide aandoeningen. Hetgeen wat wel vaststaat is dat, los van of parodontitis een etiologische rol speelt in zwangerschapscomplicaties of niet, de gevoeligheid voor het ontwikkelen van parodontale ontstekingen tijdens de zwangerschap toeneemt. Om die reden blijft vroege detectie en behandeling van parodontale aandoeningen voorafgaand en tijdens de zwangerschap van belang en dient deze te allen tijde te worden uitgevoerd.

 

Directe link naar het volledige proefschrift op Kennispoort Verloskunde.
LET OP: U moet eerst inloggen om de PDF’s van de proefschriften te kunnen downloaden.