Progestational agents for treating threatened or established preterm labour (review).Su L, Samuel M, Ching Y. Cochrane database of systematic reviews 2014. DOI: 10.1002/14651858.CD006770.pub3 Directe link naar de samenvatting van het artikel. Er is een Cochrane review gedaan naar het effect van progesteron derivaten ter preventie en/of behandeling van vroeggeboorte. De databases MEDLINE, Embase en CENTRAL werden geraadpleegd. Randomised controlled trials vanaf het jaar 1968 tot aan 2013 werden geïncludeerd. Uiteindelijk werden er acht studies geïncludeerd met in totaal 563 vrouwen. Alle progesteron derivaten, al dan niet in combinatie met andere weeënremmers, kwamen in aanmerking voor deze systematic review. Ook de toedieningsweg (bijv. oraal of intraveneus) maakte niet uit. Studies die vrouwen met gebroken vliezen includeerden of met aanwijzingen voor abruptio placentae werden geëxcludeerd. Vroeggeboorte wordt gedefinieerd als een geboorte voor de 37e zwangerschapsweek en met regelmatige uteruscontracties en minimaal drie centimeter ontsluiting. Dreigende vroeggeboorte wordt gedefinieerd als het hebben van regelmatige uteruscontracties maar minder dan drie centimeter ontsluiting. Primaire uitkomstmaten zijn vroeg-geboorte voor 35 weken zwangerschap en/ of laag geboortegewicht (minder dan 2.500 gr). Er wordt door enkele studies een positief effect gevonden op de verlaging van de kans op vroeggeboorte tussen de 34 en 37 weken zwangerschap (gepooled effect van vier studies OR:0.62;0.39-0.98). Een significant gepooled effect op het geboortegewicht wordt niet meer gevonden voor 34 weken zwangerschap. Er is één studie die een mogelijk effect op de latente fase van de bevalling rapporteert: deze lijkt toe te nemen. In tegenstelling tot uteruscontracties, zo blijkt uit een andere studie; die lijken door het gebruik van progesteron derivaten af te nemen overigens zonder effect op de lengte van de zwangerschap. De conclusie van de review is dat er een mogelijk positief effect is op de lengte van de zwangerschap en het geboortegewicht na 34 weken bij het gebruik van progesteron derivaten. Toch is de analyse lastig vanwege het lage aantal geïncludeerde studies, het lage aantal deelnemers in de studies en de heterogeniteit tussen studies van toediening en gebruik van progesteron derivaten.