Lundgren I, Begley C, Gross MM et al. ‘Groping through the fog’: a metasynthesis of women’s experiences on VBAC (Vaginal birth after Caesarean section).
BMC Preg Childbirth 2012;12:85

Directe link naar de gratis full text versie van het artikel

Door het internationaal toenemend aantal keizersneden is er ook vaker sprake van een vaginale bevalling na een keizersnede (VBAC).
Slechts enkele studies hebben op een kwalitatieve manier de ervaringen van vrouwen met een VBAC onderzocht. Onderzoekers voerden een meta­synthese uit van kwalitatieve studies over ervaringen van vrouwen met een VBAC. Twee onderzoekers beoordeelden onafhankelijk van elkaar elf artikelen op kwaliteit en namen uiteindelijk acht artikelen van voldoende kwaliteit op in de metasynthese. De acht studies kwamen uit Australië (vier), Groot-Brittannië (drie) en de Verenigde Staten (één). De bevindingen waren dat een belangrijk probleem bij VBAC voor vrouwen is dat ze het gevoel hebben alsof ze zich in de mist bevinden (‘fog’). Daarin ervaarden zij de besluitvorming en informatie van zorgverleners tijdens de zwangerschap en de baring als onduidelijk en tegenstrijdig.
Vrouwen werden geïnformeerd over de risico’s (hoewel niet altijd correct) maar niet over de voordelen van een vaginale bevalling. Vrouwen vonden betrokkenheid bij de besluitvorming over de wijze van baring lastig, maar ook belangrijk. De vrouwen beschreven verscheidene positieve aspecten van een vaginale bevalling, zoals gunstig voor de baby en voor de relatie met de baby en een waardevolle ervaring voor henzelf. Vrouwen voelden ook dat ze een sterke eigen verantwoordelijkheid hadden voor een vaginale bevalling.

Om VBAC te promoten zijn meer onderzoeken over ervaringen van vrouwen nodig vanuit verschillende verloskundige praktijkvormen en landen. Ook een Nederlandse studie ontbreekt nog terwijl hier relatief veel VBAC’s plaatsvinden. Vrouwen hebben ‘evidence-based’ informatie nodig over de risico’s en de positieve aspecten van VBAC.