Deze thematische analyse van 15 studies uit Zweden, de Verenigde Staten, Australië, Canada en Finland onderzoekt de beweegredenen van vrouwen die buiten het geboortezorgsyteem willen bevallen. Het betreft vrouwen die zonder hulpverlener willen bevallen, thuis willen bevallen in landen waar dit niet gereguleerd is, of vrouwen die niet conform de afspraken binnen het zorgsysteem thuis willen bevallen met een verloskundige. Vijf hoofdthema’s komen uit deze analyse naar voren: 1. Het vertrouwen in eigen intuïtie in plaats van op het biomedisch model van geboorte. 2. Betwisten van de geldende risicoperceptie waarbij men juist het ziekenhuis als een gevaarlijke plek ziet.  3. Het gevoel dat een echt autonome keuzevrijheid alleen thuis kan gelden. 4. Het zien van de geboorte als een intieme of religieuze gebeurtenis. 5 Het nemen van volledige verantwoordelijkheid voor de eigen keuzen als een uiting van het hebben van werkelijke controle over de beslissingen.

De auteurs concluderen dat vrouwen die keuzes maken buiten de richtlijnen of zich onttrekken aan zorg zich zorgen maken over de mate waarin ze zelf beslissingen mogen maken, het risico dat ze lopen op onnodige interventies en het verliezen van een positieve geboorte ervaring. Zorgverleners kunnen in gesprek met vrouwen zoeken naar overeenkomsten in hun gedachten over bovenstaande thema’s om te zoeken naar een gezamenlijke basis van waaruit een zorgplan kan worden gemaakt. Meer onderzoek is nodig naar de beweegredenen van vrouwen die keuzes maken buiten het zorgsysteem. Hierbij moet ook gekeken worden naar de meningen van vrouwen die zich niet onttrekken aan de zorg, maar hier wel kritisch tegenover staan. Daarnaast zijn ook de ervaringen van zorgverleners die zorg verlenen aan deze vrouwen van belang. Al deze uitkomsten kunnen vervolgens gebruikt worden om het zorgsysteem te verbeteren in de hoop dat minder vrouwen de keuze maken er geen gebruik van te maken.