Aasheim V, Nilsen ABV, Lukasse M et al. Perineal techniques during the second stage of labour for reducing perineal trauma. Cochrane Database of Systematic Reviews 2011, Issue 12. Art. No.: CD006672.
Directe link naar de samenvatting

Bij de meeste vaginale baringen komt enige vorm van perineum letsel voor. Dit kan zowel spontaan letsel zijn in de vorm van een ruptuur, als chirurgisch letsel ten gevolgen van een episiotomie. Perineum letsel is geassocieerd met zowel korte als lange termijn morbiditeit, waarbij vooral letsel aan de anale sphincter voor problemen zorgt. Verloskundige hulpverleners gebruiken perineum massage; warme kompressen en andere technieken om letsel tijdens de baring te voorkomen.

Deze nieuwe Cochrane systematic review onderzocht de effectiviteit van de diverse technieken ter voorkoming van perineum letsel tijdens de baring. De onderzoekers includeerden acht gerandomiseerde gecontroleerde onderzoeken uitgevoerd in ziekenhuizen in zes verschillende landen. De onderzoekspopulatie bestond uit 11.651 vrouwen met een ongecompliceerde zwangerschap, waarbij een vaginale baring werd verwacht.

Het effect van warme kompressen op het voorkomen van derde en vierde graads rupturen was significant (RR: 0.48; 0.28-0.84). Perineum massage in vergelijking met ‘hands off’ (geen handen op perineum ter ondersteuning) liet eveneens een significant effect zien op het voorkomen van derde en vierde graads letsel (RR: 0.52; 0.29-0.94). Er was geen verschil in effect tussen ‘hands off’ en ‘hands on’ op het voorkomen van rupturen, maar de meta-analyse liet wel een significant effect zien op het voorkomen van episiotomie (RR: 0.69; 0.50-0.96). Andere technieken zoals de aangepaste manoeuvre van Van Ritgen (hand op perineum; andere hand op caput van kind) en het gebruik van vaseline hadden geen significante effecten. Volgens de onderzoekers zijn er goede data beschikbaar om het gebruik van warme kompressen ter voorkoming van perineumletsel te stimuleren, een goedkope en acceptabele interventie voor vrouwen.