Nieuw Engels onderzoek wijst uit dat een hogere BMI van zwangeren leidt tot slechtere zwangerschapsuitkomsten. Een groep van 24.241 zwangeren werd onderverdeeld in vijf gewichtscategorieën. Een BMI van boven de 25 kg/m² gaf een stijging te zien van pre-eclampsie, macrosome kinderen, inleidingen en sectio’s.Maternaal gewicht als voorspeller zwangerschapsuitkomsten

Nieuw Engels onderzoek wijst uit dat een hogere BMI van zwangeren leidt tot slechtere zwangerschapsuitkomsten. Een groep van 24.241 zwangeren werd onderverdeeld in vijf gewichtscategorieën. Een BMI van boven de 25 kg/m² gaf een stijging te zien van pre-eclampsie, macrosome kinderen, inleidingen en sectio’s. Ondergewicht (BMI < 20kg/m²) werkte juist beschermend met uitzondering van het geboortegewicht (meer kans op kinderen met een gewicht
< 2500 gram). Het betrof een retrospectieve cohortstudie in Aberdeen en omgeving onder leiding van Sohinee Bhattacharya. De uitkomsten zijn gepubliceerd in BMC Public Health van juli 2007 (7:168).