Thynne C, Gaffney G, O’Neill M et al. Concealed pregnancy: prevalence, perinatal measures and socio-demographics. Ir Med J 2012;105:263-265

Directe link naar de gratis full text versie van het artikel

Een van de redenen voor een zwangere vrouw om zich niet of zeer laat aan te melden voor prenatale zorg is dat zij haar zwangerschap wil verbergen. Het uitblijven van deze zorg kan ernstige gevolgen hebben voor moeder en kind, zoals verhoogde risico’s op vroeggeboorte, laag geboortegewicht, opname op neonatologie en perinatale sterfte. Daarom exploreerden de Ierse onderzoekers het fenomeen van verborgen zwangerschappen (VZ).

Deze retrospectieve case control studie vergeleek vrouwen met verborgen zwangerschappen (VZ; n=43) met een controlegroep van op leeftijd gematchte vrouwen met crisiszwangerschappen (CZ; n=30). VZ betekende dat de vrouw na twintig weken zwangerschap verloskundige zorg vroeg en haar zwangerschap nog niet bekend had gemaakt aan haar sociale netwerk. CZ betekende een ongeplande en ongewenste zwangerschap die de vrouw ervaarde als een persoonlijke crisis. Beide groepen vrouwen waren in 2003 en 2004 verwezen naar maatschappelijk werk van een universitair ziekenhuis. VZ werd ook vergeleken met een normgroep van alle zwangere vrouwen in het ziekenhuis (AZ; n=6.363).

De prevalentie van VZ in dit ziekenhuis was één op de 148 geboorten. De onderzoekers merkten op dat VZ voorkwam in alle leeftijdsgroepen, maar vooral bij vrouwen van 20-25 jaar en weinig bij tieners. Ook was opvallend dat van de negen (23%) vrouwen met een eerdere zwangerschap, zeven vrouwen hun eerste zwangerschap ook hadden verborgen. De belangrijkste significante verschillen tussen VZ en CZ waren dat vrouwen met VZ vaker van het platteland kwamen (65% versus 33%), en vaker bang waren voor een negatieve reactie van hun ouders (79% versus 40%). Vergeleken met de normgroep (AZ), waren vrouwen met VZ significant jonger (22,9 jaar versus 31,1 jaar) en was het geboortegewicht van hun kind significant lager (3,1 kg versus 3,5 kg). De onderzoekers bevolen aan om na een eerste VZ alert te zijn wegens het risico op herhaling en om internationaal onderzoek te doen naar verklarende sociaal-culturele factoren voor VZ.